Keskustelusarja

17.1.2021 Lehdistötiedote

Suomessa vietetään 23.1.2021 ensimmäisen kerran Luontaishoitojen päivää. Luontaishoitojen päivän tarkoitus on tuoda kansalaisille lisää tietoa ja ymmärrystä jo laajasti suomalaisten käytössä olevista luontaishoidoista.

Luontaishoitojen päivän kunniaksi on julkaisu kolmiosainen keskustelusarja, jossa neljä luontaishoitojen parissa toimivaa vaikuttajaa ja järjestöaktiivia keskustelee luontaishoitoihin liittyvistä teemoista.

Keskustelijoina ovat Luonnonlääketieteen Keskusliitto LKL ry:n toiminnanjohtaja Anna Sofia Nevanlinna, Suomen Terveysjärjestö STJ ry:n puheenjohtaja Merja Lindström, Luontaishoitoalan Foorumi ry:n puheenjohtaja Ilkka Westman ja Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry:n toiminnanjohtaja Mika Rönkkö.

Luontaishoitojen päivän keskustelusarjan 1. osassa keskustellaan Luontaishoitojen päivän syntyideasta, luontaishoitojen medianäkyvyydestä, luontaishoitojen yhteiskunnallisesta asemasta, toimialaselvityksen tarpeesta, luontaishoitojen käyttäjistä sekä lääkärien suhtautumisesta potilaisiin, jotka käyttävät luontaishoitoja. Kesto 21:54 min.

Luontaishoitojen päivän keskustelusarjan 2. osassa keskustellaan luontaishoidoista käytettävistä termeistä, luontaishoitojen käyttäjien motiiveista, luontaishoitojen asemasta käypä hoito -suosituksissa, Maailman terveysjärjestön tavoitteista ja luontaishoitojen integraatiosta osaksi virallisia terveydenhoidon rakenteita. Kesto 19:46 min.

Luontaishoitojen päivän keskustelusarjan 3. osassa keskustellaan Suomessa käytettävistä luontaishoidoista, koulutuksesta, Sveitsin päätöksestä integroida luontaishoitoja osaksi terveydenhoitoa, Euroopan parlamentin jäsenten järjestämästä luontaishoitojen seminaarista ja visioidaan luontaishoitojen integroimista osaksi terveydenhoidon järjestelmään Suomessa. Kesto 16:09 min.

Luontaishoitojen teemapäivän tavoite on saada aikaan asiallista keskustelukulttuuria luontaishoidoista sekä syventää tietoutta mm. kuluttajien oikeudesta mennä luontaishoitoihin, ihmisten oikeudesta kertoa avoimesti terveydenhuollon ammattihenkilöille käyttämistään luontaishoidoista osana itsehoitoaan sekä koulutettujen ammatinharjoittajien oikeudesta tehdä työtä luontaishoitajana.

Lisätietoa Luontaishoitojen päivästä ja keskustelusarjan teemoista:

Luonnonlääketieteen Keskusliitto LKL ry 
Anna Sofia Nevanlinna
040-5842008
toimisto@lkl.fi
www.lkl.fi

Suomen Terveysjärjestö STJ ry
Merja Lindström
044-3558540
stj@stjyry.fi
www.terveysjarjesto.fi

Luontaishoitoalan Foorumi ry  
Ilkka Westman
040-7618290
westman.ilkka@gmail.com
www.luontaishoitoala.fi

Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry
Mika Rönkkö
0500-430818
mika.ronkko@terveystuotekauppa.fi
www.terveystuotekauppa.fi

Lue tämä tiedote ePressi:ssä

Lehdistötiedote Luontaishoitojen päivästä

Luontaishoitojen päivän logo: