Länsimainen lääketiede

Useiden luontaishoitojen koulutusohjelmaan kuuluu länsimaisen lääketieteen opintoja, joillakin aloilla 14 op tai vähemmän, toisilla jopa 30 op. Länsimaisen lääketieteen opintoja on tarjolla useissa eri koulutusorganisaatioissa sekä verkkokursseina että lähiopetuksena. Kaikkia koulutuksia ei ole tarjolla joka vuosi.

Avoimessa yliopistossa on tarjolla 25 op:n Lääketieteen perusteita perusopintokokonaisuus ja Kansanterveystieteen sekä Terveystieteiden 25 op:n perusopintokokonaisuudet.

TAIMI-koulutuksella on tarjolla Lääketieteen perusteet 14 op kurssi sekä Lääketieteen opinnot -- syventävä osio 16 op kurssi (kts. saman verkkosivun loppuosaa). Molemmat ovat verkkokursseja. Opiskelu on itsenäistä mutta  ohjattua ja tavoitteellista.

Kairon-instituutissa on tarjolla Lääketieteen perusteet, joka on 16 op:n kokonaisuus lähiopetuksena toteutettuna.

Terveysopisto Salus tarjoaa myös Länsimaisen lääketieteen lähiopetusta.