Tiedustelu

16.7.2021

Tiedustelu MTV-Uutisille: "Uskomushoito"-termin käyttö Kymmenen uutisissa keskiviikkona 14.7.2021


Hyvä
Uutispäällikkö Pertti Nyberg, MTV
Uutispäätoimittaja Ilkka Ahtiainen, MTV
Vastaava päätoimittaja Tomi Einonen, MTV

Uskomushoito-termin käyttö Kymmenen uutisissa keskiviikkona 14.7.2021


Kymmenen uutiset käsitteli lähetyksessään keskiviikkona 14.7.2021 Lääkäriliiton ja Nuorten Lääkärien Yhdistyksen teettämien tutkimusten tuloksia. Tutkimuksissa selvitettiin lääkärien ja aikuisväestön suhtautumista vaihtoehtohoitoihin. Tutkimusaineistossa on käytetty nimenomaan vaihtoehtohoito-termiä, eikä uskomushoito-termiä. Tästä syystä olemme hämmästyneitä siitä, että Kymmenen uutisissa käytettiin uskomushoito-termiä, jota pidämme luontaishoitoalaa loukkaavana ja epäasiallisena.

Tiedustelemme uutistoimitukselta, miksi he käyttivät uutisoinnissaan eri termiä kuin tutkimuksissa?

Toivomme asiallisen termin käyttämistä jäsenkunnastamme

Esitämme, että MTV käyttää jatkossa uutisoinnissaan asiallista termiä näistä hoidoista ja ammatinharjoittajista: yleisterminä suosittelemme käytettäväksi täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot, lyhyemmässä muodossa täydentävät hoidot, vaihtoehtohoidot, luontaishoidot tai CAM-hoidot.

Tiedoksenne, että Kuluttajaliitto ja Sosiaali- ja terveysministeriö STM ovat luopuneet uskomushoito-termin käytöstä. STM vastasi (13.7.2021) Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton tekemään kyselyyn hallitusohjelmassa olevasta termistöstä seuraavasti: ”Hallitusohjelmaan tehdyt kirjaukset on tehty hallitusohjelmaneuvottelijoiden toimesta. Virkavalmistelussa pyrimme määrittelemään käytetyt termit siten, että ne asiallisesti ilmentävät kyseessä olevaa teemaa. Olemme käyttäneet tästä teemasta termejä CAM-hoidot ja/tai vaihtoehtohoidot.” 

Suomen Yrittäjien ja työoikeuden professori Seppo Koskisen lausuntojen mukaan uskomushoito-termin käyttäjä voi syyllistyä sopimattomaan menettelyyn elinkeinotoiminnassa ja mahdollisesti kunnianloukkaukseen (ko. lausunnot liitteissä).

Taustatietoa tämän tiedustelun tekijästä
Luontaishoitoalan Foorumi ry:n jäseninä ovat 15 täydentävien hoitojen ammattilaisjärjestöä ja koulutustahoa. Luontaishoitoalan Foorumi ry:n jäsenet edustavat noin 1.000 täydentävien hoitojen alalla toimivaa henkilöä. Luontaishoitoalan Foorumi ry:n jäseninä olevissa koulutustahoissa on vuosittain satoja täydentäviä hoitoja opiskelevaa henkilöä.

Asian julkisuus
Informoimme tästä tiedustelusta jäsenkuntaamme ja julkaisemme tiedustelun sekä antamanne vastauksen järjestömme nettisivuilla.
Yhteistyöterveisin

Luontaishoitoalan Foorumi ry

Ilkka Westman
puheenjohtaja


Sähköposti: info(at)luontaishoitoala.fi

Verkkosivut: https://www.luontaishoitoala.fi/

Facebook: https://www.facebook.com/LuontaishoitoalanFoorumi