Kantelu Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKESista 27.4.2023

27.4.2023


Arvoisa Eduskunnan oikeusasiamies,


Lähetän tämän sähköpostin teille kantelun muodossa koskien Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesiin liittyviä huolia ja ongelmia.

Tässä kantelussa on mukana 12 täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitomuotojen ammattilais- ja yrittäjäjärjestöä.

Kantelumme koskee Tukesin käyttämää uskomushoito-termiä Tukesin viestinnässä. Tukes käyttää loukkaavaa ja epäasiallista uskomushoito-termiä, kun se viittaa täydentäviin ja vaihtoehtoisiin hoitomuotoihin. Tämä kielenkäyttö on mielestämme tuomittavaa ja voi vaikuttaa negatiivisesti täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitomuotojen ammatinharjoittajiin ja heidän oikeuksiinsa.

Pidämme huolestuttavana, että Tukes käyttää loukkaavaa kieltä näiden hoitojen suhteen. Terminologia saattaa vaikuttaa Tukesin kykyyn toimia objektiivisesti ja puolueettomasti tehtävässään.

Toivon, että voitte tutkia kantelumme ja auttaa varmistamaan, että Tukes toimii asianmukaisesti ja oikeudenmukaisesti tässä asiassa.


terveisin


MIKA RÖNKKÖ

toiminnanjohtaja


Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry

Eteläranta 10, 00130 Helsinki

puh. 0500 430 818

mika.ronkko(at)terveystuotekauppa.fi

-Jo vuodesta 1967 edistämässä terveellisiä elämäntapoja -