Terveystuotekauppiaiden Liiton tiedustelu

5.8.2021

Hei,


Valviran nettisivujen Ajankohtaista -osiossa on käsitelty ”Disinformaatiota ammattihenkilöltä vai yksityishenkilöltä?”-tekstissä hoitoja, joita tekstissä kuvataan ”uskomushoidoiksi”. Kirjoituksessa todetaan, että ”Valviran toimivalta ei myöskään ulotu terveydenhuollon ammattihenkilön antamiin uskomushoitoihin, mikäli hän pitää sen erillään varsinaisesta ammatinharjoittamisesta.”


Tiedustelemme, että

1. Mitä Valvira tarkoittaa uskomushoito-termillä?

2. Luokitteleeko Valvira ravintolisiä, vitamiinivalmisteita ja kasvirohdosvalmisteita kuuluvaksi uskomushoidoiksi?

3. Miksi ja milloin Valvira on tehnyt päätöksen ryhtyä käyttämään epäasialliseksi koettua uskomushoito-termiä?


Pyydämme huomioimaan, että uskomushoito-termi on epäasiallinen ja mahdollisesti myös hallintolain vastainen kuvattaessa täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitoja. Hallintolain (434/2003) yhdenvertaisuusperiaate velvoittaa viranomaista kohtelemaan tasapuolisesti kaikkia toimijoita ja kansalaisia. Hallintolaissa myös todetaan, että viranomaisen on käytettävä asiallista kieltä (Hallintolaki 434/2003 9 §).


Toivomme, että ”uskomushoito”-termin liittyvissä valvonta- yms. muissa asioissa työskentelevät viranomaiset tutustuvat työoikeuden emeritusprofessori OTT, VTK Seppo Koskisen kannanottoon (20.7.2021) Edilex-palvelussa täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen arvostelusta, terminologiasta ja elinkeinovapaudesta.

https://www.edilex.fi/uutiset/70516


Useat täydentävien hoitojen järjestöt tekivät 26.4.2021 yhteisen vetoomuksen asiallisen termin käyttämisestä kuvattaessa täydentävistä ja vaihtoehtoisista hoitoja:

https://www.epressi.com/tiedotteet/terveys/vetoomus-asiallisen-termin-kayttamisesta-taydentavista-ja-vaihtoehtoisista-hoidoista.htmlterveisin


MIKA RÖNKKÖ

toiminnanjohtaja


Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry