Kyselytutkimus 2016

Lääkärien suhtautuminen täydentäviin ja vaihtoehtohoitoihin 2016

Lääkäriliitto on kartoittanut lääkärien suhtautumista täydentäviin ja vaihtoehtohoitoihin erillisillä kyselyillä 1988, 1995, 2012 ja viimeksi 2016. Lääkärilehdessä nro 39 v. 2016 julkaistussa artikkelissa todetaan:

  • Hoitomuotoja yhdistää se, että hoitojen teho ja turvallisuus perustuvat uskomuksiin, eivät tieteelliseen näyttöön. Hoidoilla on parhaimmillaan plasebovaikutus, jonka edellytyksenä on potilaan usko hoidon vaikuttavuuteen.

Artikkelissa todetaan tuloksista:

  • … akupunktioon, kiropraktiikkaan ja lymfahierontaan lääkärit suhtautuvat selvästi suopeammin. Yli viidennes lääkäreistä olisi valmis harkitsemaan näiden laajempaa käyttöä myös lääketieteessä ja noin kaksi kolmesta lääkäristä hyväksyy niiden käytön, jos joku tuntee saavansa siitä apua.

Kuitenkin:

  • Lähes puolet vastaajista piti uskomushoitoja jopa jonkin asteisena uhkana kansanterveydelle.