Hyvin sanottu

26.3.2021

Hyvin sanottu - Bra sagt on YLE:n ja Erätauko-säätiön vetämä viisivuotinen hanke, jolla pyritään vahvistamaan suomalaisen keskustelukulttuurin parhaita puolia ja luomaan turvallisia keskusteluympäristöjä. Samalla vahvistetaan suomalaisten luottamusta ja ymmärrystä toisiaan kohtaan.

Hankkeen tavoitteena on kohottaa suomalaisen keskustelukulttuurin tasoa ja innostaa ihmisiä mukaan toisia kunnioittavaan, erilaisia näkemyksiä arvostavaan keskusteluun.

Hyvin sanottu -hanke sijoittuu vuosille 2021–2026 ja siinä on mukana laaja joukko yhteistyökumppaneita.

CAM-alalta mukana ovat:

  • Luontaishoitoalan Foorumi ry
  • Luonnonlääketieteen Keskusliitto LKL ry
  • Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry
  • Suomen Terveysjärjestö STJ ry

”Yhteiskunnallinen keskusteluilmapiiri on muuttunut viime vuosina. Vastakkainasettelun lietsominen, eriarvoistaminen ja tarkoituksellisen väärinymmärtäminen ovat lisääntyneet.

Erityisesti sosiaalisessa mediassa kieliasun kiristyminen näkyy. Liian usein pidäkkeet katoavat ja sanotaan niin, että vastapuoli loukkaantuu. Asioiden tulisi riidellä – ei ihmisten.

Äärimmäisenä esimerkkinä muutoksesta on niin sanottu maalittaminen. Siinä kohde nostetaan tikun nokkaan ja häneen kohdennetaan laajamittaista häirintää, mustamaalaamista ja jopa uhkailua.

Usein tavoitteena on vaikuttaa kohteen tai sen taustalla olevan organisaation toimintaan – hiljentää puhetta tai saada toimimaan halutulla tavalla. Ennen kaikkea pyritään vaikuttamaan luottamukseen. Vaikka maalittaminen ei usein ole henkilökohtaista, se henkilöityy. […]

Lainsäädäntö on yksi väline, mutta se ei ratkaise perusongelmaa – suomalaisen keskustelukulttuurin tila on riippuvainen meistä jokaisesta. Pidän erittäin tärkeänä Yleisradion ja Erätauko-säätiön Hyvin sanottu -hankkeen kaltaisia avauksia. Poliisi haluaa olla mukana edistämässä paremman keskustelukulttuurin luomista Suomeen. Sellaisen kulttuurin, johon kaikki voivat turvallisesti osallistua.” (YLE: Seppo Kolehmainen, 2021)

Hyvin sanottu - Bra sagt -hankkeeseen osallistuminen koetaan Luontaishoitoalan Foorumi ry:ssä tärkeänä. Olemmekin ilolla mukana parantamassa keskustelukulttuuria.

Lähteet:

#hyvinsanottu