Kysely käytöstä 2021

27.1.2022

Tiedote kyselyn tuloksista

Lue tiedote alasivulta


22.1.2022

Videoitu keskustelu tuloksista

OtaKantaa-kyselyn tuloksista tehdään videoitu keskustelu, jossa kyselyn organisoineiden järjestöjen edustajat pohtivat kyselyssä saatuja tuloksia ja niiden merkitystä. Video julkaistaan Luontaishoitojen päivänä 23.1.2022.

Linkki videokeskusteluun löytyy sivulta


22.1.2022

Tulosten analyysi

Lue OtaKantaa-kyselyn tulosten analyysi alasivulta 


20.12.2021

Valtavan vastausmäärän merkityksestä ja kiitos vastaajille

Lue alasivulta Luontaishoitoalan Foorumin pohdinta suuren vastausmäärän merkityksestä ja Foorumin kiitokset vastaajille


16.12.2021

Luontaishoitojen ja terveystuotteiden käyttöä koskevaan kyselyyn tuli 6802 vastausta

https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/653/

Tulokset julkistetaan Luontaishoitojen päivänä 23.1.

Suurkiitos kaikille vastanneille.


8.10.2021 Tiedote

Luontaishoitojen ja terveystuotteiden käytöstä kerätään tietoa kyselyllä

Luontaishoito- ja terveystuotealan järjestöt ovat avanneet Oikeusministeriön ylläpitämään otakantaa.fi -palveluun kyselyn, jolla halutaan selvittää luontaishoitojen ja terveystuotteiden käyttöä sekä kansalaisten mielipiteitä.

Luontaishoidoiksi kyselyssä katsotaan esimerkiksi erilaiset käsillä tehtävät hoidot, kehoa ja mieltä rentouttavat terapiat sekä homeopatia ja erilaiset yrttilääkintään perustuvat hoidot. Näistä hoidoista käytetään myös termiä vaihtoehtoiset ja täydentävät hoidot sekä HYVE-hoidot tai CAM-hoidot.

Terveystuotteiksi kyselyssä luokitellaan ravintolisät ja luontaistuotteet, joita voi ostaa mm. terveystuotekaupoista ja apteekista.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) selvittää parhaillaan vaihtoehtohoitoja ja luontaishoitoja koskevan lainsäädännön tarpeita. Järjestöjen kyselyllä pyritään tuottamaan tietoa myös osaksi tätä sääntelyn eri mahdollisuuksia selvittävää hanketta.

Kysely on avoinna otakantaa.fi -palvelussa 8.10. – 15.12.2021.

Kyselyn ovat toteuttaneet yhteistyössä Luonnonlääketieteen Keskusliitto LKL ry, Suomen Terveysjärjestö STJ ry, Luontaishoitoalan Foorumi ry ja Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry.


Kysely luontaishoitojen sekä terveystuotteiden käytöstä.


Lisätietoja:


Luonnonlääketieteen Keskusliitto LKL ry
Anna Sofia Nevanlinna
www.lkl.fi

Suomen Terveysjärjestö STJ ry
Merja Lindström
www.terveysjarjesto.fi

Luontaishoitoalan Foorumi ry
Ilkka Westman
www.luontaishoitoala.fi

Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry
Mika Rönkkö
www.terveystuotekauppa.fi


Lue tämä tiedote ePressi-uutispalvelussa

otakantaa.fi -kyselyn kuva: