Luontaishoitojen käyttö

Tampereen yliopiston tietoarkisto: 

Kuviossa on esitetty haastateltujen näkemykset väittämien sopimisesta eri hoitokeinoihin toukokuussa 2018 (Autettu kysymys. ”Mitkä vastausvaihtoehdot sopivat mielestänne hoitokeinoon? Luettelen nyt eri hoitokeinoja. Kertokaa tämän kortin avulla, mitkä kortin vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat lukemaani hoitokeinoon." Kortissa oli kuviossa esitetyt väittämät. (n=1016) )

Lähteet: Keski-Hallila, S. (2018). Kuluttajien näkemykset täydentävistä ja vaihtoehtoisista hoidoista - vertailu 2008 ja 2018. Raportti. Helsinki: Taloustutkimus Oy sekä Tampereen yliopisto & Taloustutkimus Oy: Väestön näkemykset täydentävistä ja vaihtoehtoisista hoidoista 2018 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 1.0 (2020-05-19). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3372

Vuolanto, P., Kemppainen, L., Kemppainen, T., & Nurmi, J. (2020). Täydentävien ja vaihtoehtoisten (CAM) hoitojen käyttö Suomessa.

  • Joskus elämänsä aikana jotakin täydentävää ja vaihtoehtoista hoitoa ilmoitti käyttäneensä (käyttänyt itse tai joku vastaajan perheenjäsenistä) yli 80 % haastatelluista. Hoitoja käyttäneistä eniten apua koettiin saadun kiropraktiikasta ja perinteisestä kiinalaisesta lääketieteestä, mutta kaikkien hoitomuotojen osalta apua saaneiden osuus oli yli puolet ko hoitoa käyttäneistä (Vuolanto ym. 2020)
  • Vuolannon ja tutkijaryhmän tutkimuksen (2020) mukaan CAM-hoitojen ja valtavirtalääketieteen käyttö eivät olleet tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä toisiinsa eli CAM-hoidot eivät vähentäneet valtavirtalääketieteen käyttöä.

Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 57(1). https://doi.org/10.23990/sa.80288