Luontaishoitojen käyttö

Tampereen yliopiston tietoarkisto: 

Kuviossa on esitetty haastateltujen näkemykset väittämien sopimisesta eri hoitokeinoihin toukokuussa 2018 (Autettu kysymys. ”Mitkä vastausvaihtoehdot sopivat mielestänne hoitokeinoon? Luettelen nyt eri hoitokeinoja. Kertokaa tämän kortin avulla, mitkä kortin vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat lukemaani hoitokeinoon." Kortissa oli kuviossa esitetyt väittämät. (n=1016) )

Lähteet: Keski-Hallila, S. (2018). Kuluttajien näkemykset täydentävistä ja vaihtoehtoisista hoidoista - vertailu 2008 ja 2018. Raportti. Helsinki: Taloustutkimus Oy sekä Tampereen yliopisto & Taloustutkimus Oy: Väestön näkemykset täydentävistä ja vaihtoehtoisista hoidoista 2018 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 1.0 (2020-05-19). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3372

Vuolanto, P., Kemppainen, L., Kemppainen, T., & Nurmi, J. (2020). Täydentävien ja vaihtoehtoisten (CAM) hoitojen käyttö Suomessa.

  • Joskus elämänsä aikana jotakin täydentävää ja vaihtoehtoista hoitoa ilmoitti käyttäneensä (käyttänyt itse tai joku vastaajan perheenjäsenistä) yli 80 % haastatelluista. Hoitoja käyttäneistä eniten apua koettiin saadun kiropraktiikasta ja perinteisestä kiinalaisesta lääketieteestä, mutta kaikkien hoitomuotojen osalta apua saaneiden osuus oli yli puolet ko hoitoa käyttäneistä (Vuolanto ym. 2020)
  • Vuolannon ja tutkijaryhmän tutkimuksen (2020) mukaan CAM-hoitojen ja valtavirtalääketieteen käyttö eivät olleet tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä toisiinsa eli CAM-hoidot eivät vähentäneet valtavirtalääketieteen käyttöä.

Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 57(1). https://doi.org/10.23990/sa.80288

FSD3068 European Social Survey 2014: Suomen aineisto [1]

"Haastateltavien terveydentilaa kartoitettiin kysymyksillä liikunnasta, tupakoinnista ja alkoholin käytöstä. Lisäksi tiedusteltiin, millaisten terveydenhuollon ammattilaisten kanssa he olivat olleet tekemisissä viimeisten 12 kuukauden aikana. Kysyttiin myös, olivatko haastateltavat jääneet ilman tarvitsemiaan terveyspalveluja sekä tiedusteltiin syitä tähän. Kysyttiin myös heidän käyttämiään hoitomuotoja viimeisen vuoden aikana." [1]

Eri hoitomuotoja käyttäneiden lukumäärät [1]

Kysymysteksti

"KYSY KAIKILTA. KORTTI 52. Mitä tässä kortissa 52 mainituista hoidoista olette käyttänyt omasta terveydestänne huolehtimiseen kahdentoista viime kuukauden aikana, eli – – " [1] (n=2087)

[E19_1] Mitä seuraavista hoidoista olette käyttänyt omasta terveydestänne huolehtimiseen kahdentoista viime kuukauden aikana? Akupunktio

107 / 2087

[E19_2] Mitä seuraavista hoidoista olette käyttänyt omasta terveydestänne huolehtimiseen kahdentoista viime kuukauden aikana? Akupainanta

34 / 2087

[E19_3] Mitä seuraavista hoidoista olette käyttänyt omasta terveydestänne huolehtimiseen kahdentoista viime kuukauden aikana? Kiinalainen lääketiede

36 / 2087

[E19_4] Mitä seuraavista hoidoista olette käyttänyt omasta terveydestänne huolehtimiseen kahdentoista viime kuukauden aikana? Kiropraktiikka

87 / 2087

[E19_5] Mitä seuraavista hoidoista olette käyttänyt omasta terveydestänne huolehtimiseen kahdentoista viime kuukauden aikana? Osteopatia

49 / 2087

[E19_6] Mitä seuraavista hoidoista olette käyttänyt omasta terveydestänne huolehtimiseen kahdentoista viime kuukauden aikana? Homeopatia

42 / 2087

[E19_7] Mitä seuraavista hoidoista olette käyttänyt omasta terveydestänne huolehtimiseen kahdentoista viime kuukauden aikana? Yrttihoito

51 / 2087

[E19_8] Mitä seuraavista hoidoista olette käyttänyt omasta terveydestänne huolehtimiseen kahdentoista viime kuukauden aikana? Hypnoterapia

4 / 2087

[E19_9] Mitä seuraavista hoidoista olette käyttänyt omasta terveydestänne huolehtimiseen kahdentoista viime kuukauden aikana? Hierontaterapia

584 / 2087

[E19_10] Mitä seuraavista hoidoista olette käyttänyt omasta terveydestänne huolehtimiseen kahdentoista viime kuukauden aikana? Fysioterapia

459 / 2087

[E19_11] Mitä seuraavista hoidoista olette käyttänyt omasta terveydestänne huolehtimiseen kahdentoista viime kuukauden aikana? Vyöhyketerapia (refleksologia)

70 / 2087

[E19_12] Mitä seuraavista hoidoista olette käyttänyt omasta terveydestänne huolehtimiseen kahdentoista viime kuukauden aikana? Henkiparantaminen

28 / 2087

[E19_13] Mitä seuraavista hoidoista olette käyttänyt omasta terveydestänne huolehtimiseen kahdentoista viime kuukauden aikana? Ei mikään näistä

1104 / 2087

Kun lasketaan tässä tutkimuksessa mukana olleiden luontaishoitomuotojen käyttäjien lukumäärät yhteen eli yllä mainitut luvut pois lukien hierontaterapia, fysioterapia ja henkiparantaminen niin saadaan summaksi 480, joka on 23 % vastaajista (n=2087). Summassa on mukana niitä, jotka ovat käyttäneet useampaa tutkimuksessa mukana ollutta hoitomuotoa, mutta toisaalta tutkimus ei kata esimerkiksi energiahoitoja, shiatsua, ayurvedaa, rosen-terapiaa, kehoterapiaa eikä jäsenkorjausta.


Taloustutkimus teki v. 2018 samanlaisen tutkimuksen [2], joka ei ole julkinen. 


Näiden tutkimusten [1] ja [2] perusteella arviot luontaishoitojen käytöstä suomalaisten keskuudessa vaihtelevat 20–35 % välillä. Varovaisesti arvioiden jos 20 % suomalaisista käyttää vuosittain luontaishoitoja niin se tarkoittaa, että luontaishoitoja käyttää 1,1 miljoonaa suomalaista joka vuosi. 


Tutkimuksen mukaan erilaisia ravintolisiä käyttää 62 prosenttia suomalaisista [3].


Lähteet:

[1] Fitzgerald, Rory (City University) & ESS Core Scientific Team & Ervasti, Heikki (Turun yliopisto): European Social Survey 2014: Suomen aineisto [sähköinen tietoaineisto]. Versio 2.0 (2018-02-19). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3068

[2] Taloustutkimus 2018

[3] Kantar TNS 2017