Kannanotto ns. "eheytyshoitoihin"

CAM-Kesä2022  (Julkaistu Luontaishoitoalan Foorumin Facebook-sivulla 13.7.2022)


23.6.2022, Luontaishoitoalan Foorumi ry

Luontaishoitoalan Foorumi ry:n kanta seksuaalisen suuntautumisen tai sukupuoli-identiteetin muuttamiseen tähtääviin ”eheytyshoitoihin” on yksiselitteisesti kielteinen


Täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitoja, joita myös kutsutaan luontaishoidoiksi ja CAM-hoidoiksi (Complementary and Alternative Medicine) ei tulisi missään nimessä yhdistää nk. eheytyshoitoihin (”conversion therapy”).

Täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitomuotojen (CAM) peruspilareihin kuuluu ihmisen kokonaisvaltainen hoito ja ihmisen yksilöllisyyden kunnioittaminen hoitotyössä. Luontaishoitoalan Foorumi ry:n kanta on, ettei minkään CAM-hoitoja tarjoavan tahon tulisi osallistua nk. eheytyshoitojen toteuttamiseen tai tällaisen pariin ohjaamiseen.


”Eheytyshoidoilla ja -terapioilla tarkoitetaan seksuaalisen suuntautumisen tai sukupuoli-identiteetin muuttamiseen tähtääviä hoitomuotoja. Ne pohjaavat vääristyneeseen ajatukseen, jonka mukaan heteroseksuaalisuudesta eroava seksuaalinen suuntautuminen tai syntymässä määritellystä sukupuolesta eroava sukupuoli-identiteetti olisivat jotenkin parannettavissa ja korjattavissa, eli “eheytettävissä”.” [1]


Tieteellinen tutkimus

Vuonna 2021 julkaistu katsausartikkeli Seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuoli-identiteetin muuttamiseen tähtäävien ”eheytyshoitojen” näytön arviointi [2] toteaa seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuoli-identiteetin muuttamiseen tähtäävistä ”eheytyshoidoista” tehtyjen tutkimusten osoittavan että [2, kohta 5]

  • Ei ole olemassa vahvaa tutkimusnäyttöä siitä, että ”eheytyshoidot” (conversion therapies) voivat muuttaa seksuaalista suuntautumista tai sukupuoli-identiteettiä
  • Käytetyt keinot ovat melko samanlaisia (esimerkiksi uskonnollisten ryhmien tai mielenterveysammattilaisten antamaa keskusteluterapiaa)
  • Molempien tutkimusryhmien osallistujat raportoivat ”eheytyshoitoihin” liittyviä haittoja (esimerkiksi mielenterveysongelmia kuten masennus ja itsemurha-ajatukset)


Luontaishoitoalan Foorumi ry:n kanta

  • Luontaishoitoalan Foorumi ry:n kanta seksuaalisen suuntautumisen tai sukupuoli-identiteetin muuttamiseen tähtääviin ”eheytyshoitoihin” on yksiselitteisesti kielteinen.
  • Tutkimus on osoittanut ”eheytyshoidot” haitallisiksi [2].
  • Luontaishoitoalan Foorumi ry:n tietoon ei ole tullut, että ”eheytyshoitoja” olisi tehty sen jäsenjärjestöissä.
  • Jos Luontaishoitoalan Foorumi ry:n tietoon tulee, että sen jäsenjärjestössä tehdään ”eheytyshoitoja”, Foorumi selvittää asian perinpohjin kyseisen jäsenjärjestön hallituksen ja ”eheytyshoitojen” tekijän kanssa ja vaatii ”eheytyshoidon” välitöntä lopettamista.


Täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot

Täydentävillä ja vaihtoehtoisilla hoidoilla on hyvin pitkät perinteet ja vuosisatojen – jopa vuosituhansien – käyttäjä- ja hoitokokemus takanaan. ”Englannin kielessä hoidoista käytetään nimeä CAM (Complementary and Alternative Medicine). Suomessa käytetään useita eri nimityksiä, milloin puhutaan vaihtoehtohoidoista tai täydentävistä hoidoista, toiset kutsuvat niitä luontaishoidoiksi tai perinteisiksi hoidoiksi” [3, s. 4]. ”Tällaisia perinteisiä hoitomuotoja ovat mm. perinteinen kiinalainen lääketiede, intialainen lääketiede (Ayurveda) ja muut perinteisiin parantamismenetelmiin pohjautuvat hoidot kaikkialla maailmassa. Nämä perinteiset menetelmät lähestyvät ihmistä kokonaisvaltaisesta näkökulmasta, jossa hyvinvointi perustuu koko kehon, mielen ja hengen tasapainoon ja on yhteydessä vallitsevaan ympäristöön ja kulttuuriin.” [3, s. 8]

Suomessa arvioidaan olevan 6000 – 8000 luontaishoitoalan ammatinharjoittajaa. Jäseninämme on 16 täydentävien hoitojen ammattilaisjärjestöä ja koulutustahoa. Luontaishoitoalan Foorumi ry edustaa noin 1000 täydentävien hoitojen alalla toimivaa henkilöä. Luontaishoitoalan Foorumi ry:n jäseninä olevissa koulutustahoissa on vuosittain satoja täydentäviä hoitoja opiskelevia henkilöitä.


Luontaishoitoalan Foorumi ry

Sähköposti: info(at)luontaishoitoala.fi

Verkkosivut: https://www.luontaishoitoala.fi/

Facebook: https://www.facebook.com/LuontaishoitoalanFoorumi

Twitter: @LuontaisFoorumiLähteet:

[1] Ehjänä syntynyt - loppu ”eheytyshoidoille”. Kansalaisaloite 19.7.2021. https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/8747

[2] An assessment of the evidence on conversion therapy for sexual orientation and gender identity (2021), Government Equalities Office. https://www.gov.uk/government/publications/an-assessment-of-the-evidence-on-conversion-therapy-for-sexual-orientation-and-gender-identity

[3] Hyvinvointia ja terveyttä edistävät hoidot suomessa ja euroopassa (2018), Suomen Terveysjärjestö STJ ry. https://www.luontaisnetti.fi/uusi/ladattavat_tiedostot/hyve_cam_2018.pdf