Ärtyvän suolen oireyhtymä – IBS

Ärtyvän suolen oireyhtymä väestössä: epidemiologia, oheissairastavuus ja yhteiskunnalliset kustannukset

25.11.2010

IBS:n esiintyvyys väestössä vaihteli 5%:n (Rooma II) ja 16%:n (Manning 2) välillä. Rooma II kriteerit täyttävillä oli vaikeammat vatsaoireet ja suuremmat vatsavaivoihin liittyvät vuotuiset terveystaloudelliset kustannukset kuin Manning 2 kriteerit täyttävillä (497€ / henkilö vs. 295€ / henkilö). IBS:llä on huomattava vaikutus kansallisiin terveydenhoidosta aiheutuviin kuluihin. IBS:n vatsavaivojen ja muiden oireiden aiheuttamat suorat kustannukset ovat jopa 5% avohoitoon ja lääkkeisiin liittyvistä vuotuisista terveydenhuoltomenoista Suomessa. (s. 10-11)

Vuoden 2009 kustannusten mukaan 5% vuotuiset kustannukset 4562 miljoonasta eurosta ovat 230 miljoonaa euroa. (s. 52). Siis yhden ainoan toiminnallisen häiriön hoito maksaa 230 miljoonaa euroa vuodessa.

"Suorien ja epäsuorien kustannusten lisäksi IBS aiheuttaa kivusta kärsimiseen ja elämänlaadun heikkenemiseen liittyviä aineettomia lisäkuluja, joita ei voi oikein rahassa mitata." (s. 52-53)

"Lääkäreiden kokonaisvaltaisempi lähestymistapa IBS:ään, jossa selvitetään myös oheissairauksien tila, saattaa tuottaa paremman hoitopolun IBS-potilaille ja vähentää terveydenhoitomenoja." (s. 11)


Lähde:

Hillilä Markku: Irritable bowel syndrome in the general population: epidemiology, comorbidity and societal costs. Väitöskirja. 12.3.2010. Helsingin yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-6100-4