TUKES

12.4.2023

Vaatimus Tukesille "uskomushoito"-termistä luopumiseksi viranomaisviestinnässä

Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto on esittänyt jälleen kerran Tukesille, että se luopuu epäasiallisesta ja loukkaavasta uskomushoito-termistä viranomaisviestinnässään. Termillä on nyt erityistä merkitystä, sillä hallitusohjelmaneuvottelut käynnistyvät pian.

Lue vaatimus alasivulta


19.12.2022

TUKESin yllättävä vastaus Luontaishoitoalan Foorumin tiedusteluun: "Aikooko Tukes luopua uskomushoito-termin käyttämisestä viestinnässään?"


Hei,


kiitos yhteydenotosta. Tukes on tutustunut oikeusasiamiehen ratkaisuun ja toimii ratkaisussa esitetyn mukaisesti. Oikeusasiamiehen ratkaisun keskeinen sisältö liittyy Tukesin tekemän päätöksen juridisiin perusteisiin, ei Tukesin verkkosivuillaan käyttämiin sanavalintoihin. Kuten jo aiemmassa vastauksessa totesimme, Tukes käyttää hallitusohjelman kirjauksen mukaista käsitteistöä, mutta seuraa aktiivisesti lainsäätäjän tekemiä muutoksia.


Ystävällisin terveisin


Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Kirjaamo

PL 66

00521  Helsinki

puh. 029 5052 000

s-posti: kirjaamo(at)tukes.fi


16.12.2022

Tiedustelu: Aikooko Tukes luopua "uskomushoito"-termin käyttämisestä viestinnässään?

Lue tiedustelu alasivulta


12.12.2022

Tiedote: Vetoomus Tukesille "uskomushoito"-termin käytön lopettamiseksi

Lue tiedote alasivulta


25.11.2022

Vetoomus Tukesille "uskomushoito"-termin käytön lopettamiseksi

Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry ja Luontaishoitoalan Foorumi ry vetoavat, että Tukes vaihtaa käyttämänsä ”Vaihtoehto- ja uskomushoidot”-käsitteen sellaiseen ilmaisuun, jossa ei mainita "uskomushoito"-termiä.

Perusteluna on Tukesin oma lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle. Lausunnossaan Tukes lupaa: ”Tukes kiinnittää jatkossa huomioita siihen, että se valitsee viestinnässään toisen ja vähemmän värittyneen ilmaisun puoskarilaki-sanan sijaan.”

Lue vetoomus alasivulta


27.1.2022

Tiedote Otakantaa-kyselyn tuloksista lähetettiin tiedoksi Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes)

Lue tiedote


8.9.2021

Yhteistyötapaaminen Tukesin kanssa 8.9.2021

Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton ja Luontaishoitoalan Foorumin edustajat tapasivat (8.9.2021) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) johtoa. Tapaamisen aikana käytiin läpi Tukesin roolia täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen valvojana, Tukesin roolia verkkokoulutuksien valvonnassa, "uskomushoito"-termiä ja terminologiaa sekä täydentävien hoitojen sääntelyasioita.

Täydentävien hoitojen terminologiasta käytiin asiallinen ja rakentava keskustelu. Tukesin edustajat totesivat, että termin uudelleen arviointi on mahdollista ja lupasivat pohtia asiaa uudelleen.

Lue raportti tapaamisesta alasivulta


16.6.2021

TUKES ja Luontaishoitoalan Foorumi tapaavat elo-syyskuussa

Hei,

kiitokset viestistä, pääjohtaja Kimmo Peltonen tapaa teidät mielellään. Valitettavasti hän on niin kiireinen ennen lomia, että tapaaminen järjestyy vasta elokuussa. Mikäli tuo ajankohta sopii, voimme etsiä tapaamisaikaa.


Ystävällisin terveisin

Taina Sarvikas

Suunnittelija

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)


8.6.2021

Luontaishoitoalan Foorumin vastaus TUKESin vastineeseen

Arvoisa pääjohtaja Kimmo Peltonen, TUKES

Kiitos vastauksestanne 29.4.2021.

Toivomme, että pääsemme tapaamaan teitä ja keskustelemaan muun muassa täydentävien hoitojen nimeämiseen ja määrittelyyn liittyvistä asioista teidän kanssanne. 

Lue Foorumin vastaus alasivulta


29.4.2021

TUKESin vastine

Tukes perustelee vastineessaan "uskomushoito"-termin käyttöä erikoisella tavalla ja vierittää syyn "uskomushoito"-termin käytöstä STM:n niskoille: "Tukes käyttää viestinnässään samoja käsitteitä, jotka on kirjattu hallitusohjelmaan. Sosiaali- ja terveysministeriö on vastuussa hallitusohjelmaan tehdyn kirjauksen mukaisesta selvitystyöstä ja valmistelusta."

Lue Tukesin vastine:

22.4.2021

Vetoomus "uskomushoito"-termin käytön lopettamiseksi

Arvoisa Tukesin pääjohtaja Kimmo Peltonen,

Vetoamme, että Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES) luopuu epäasiallisen uskomushoito-termin käytöstä. Liitteenä vetoomuksemme perustelut.

Lue vetoomus alasivulta


19.4.2021

TUKES käyttää ”uskomushoito”-termiä

Tukesin käyttämää ”uskomushoito”-termiä voi seurata esim. tästä:

”Miten Tukes valvoo vaihtoehto- ja uskomushoitoja?”
”Terveydenhuollon ulkopuoliset hoidot eli ns. vaihtoehtohoidot tai uskomushoidot ovat palveluita, joille ei ole tällä hetkellä olemassa omaa erityislainsäädäntöä, vaan niiden valvonta jakautuu useamman yleislain piiriin.”

https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/kuluttajille-tarjottavat-palvelut/hyvinvointipalvelut