Tukes

29.4.2021

Tukesin vastine

Tukes perustelee vastineessaan uskomushoito-termin käyttöä erikoisella tavalla ja vierittää syyn uskomushoito-termin käytöstä STM:n niskoille: "Tukes käyttää viestinnässään samoja käsitteitä, jotka on kirjattu hallitusohjelmaan. Sosiaali- ja terveysministeriö on vastuussa hallitusohjelmaan tehdyn kirjauksen mukaisesta selvitystyöstä ja valmistelusta."

Lue Tukesin vastine:

22.4.2021

Vetoomus uskomushoito-termin käytön lopettamiseksi

Arvoisa Tukesin pääjohtaja Kimmo Peltonen,

Vetoamme, että Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES) luopuu epäasiallisen uskomushoito-termin käytöstä. Liitteenä vetoomuksemme perustelut.

Tämän vetoomuksen allekirjoittajat edustavat järjestöjensä ja toimintansa kautta tuhansia täydentävien hoitojen ammattilaisia, opiskelijoita, hoitojen käyttäjiä ja muita alan toimijoita.

Luontaishoitoalan Foorumi ry:n tarkoituksena on Suomessa toimivien luontaisterapeuttien yhdyssiteenä edistää luontaishoitojen yhteiskunnallista arvostusta ja asemaa sekä parantaa luontaishoitoalan toimintaedellytyksiä, sisäistä yhteistyötä ja tiedonkulkua. Yhdistyksen tarkoituksena on lisäksi edistää luontaishoitoalan kehittämistä, osaamista, tutkimustoimintaa ja yhteistyötä alan tutkijoiden kanssa. Yhdistys haluaa edistää yhteistyötä yhdistävän lääketieteen (integrative medicine) ihmiskeskeisen ja kokonaisvaltaisen periaatteen mukaisesti.

Luontaishoitoalan Foorumi ry:n jäseninä ovat 15 täydentävien hoitojen ammattilaisjärjestöä ja koulutustahoa. Jäsenyhdistykset edustavat noin 1.000 täydentävien hoitojen alalla toimivaa henkilöä. Luontaishoitoalan Foorumi ry:n jäseninä olevissa koulutustahoissa on vuosittain satoja täydentäviä hoitoja opiskelevaa henkilöä.

Toivomme vastaustanne, annamme myös mielellämme lisätietoa aiheesta.

Ystävällisin terveisin

Ilkka Westman                                 
puheenjohtaja   
Luontaishoitoalan Foorumi ry                              

Luontaishoitoalan Foorumi ry:n sähköpostiosoite: info(at)luontaishoitoala.fi
Verkkosivut: https://www.luontaishoitoala.fi/
Facebook: https://www.facebook.com/LuontaishoitoalanFoorumi
Twitter: https://twitter.com/LuontaisFoorumi


LIITETIEDOSTOT:


19.4.2021

Tukes käyttää ”uskomushoito”-termiä

Tukesin käyttämää ”uskomushoito”-termiä voi seurata esim. tästä:

”Miten Tukes valvoo vaihtoehto- ja uskomushoitoja?”
”Terveydenhuollon ulkopuoliset hoidot eli ns. vaihtoehtohoidot tai uskomushoidot ovat palveluita, joille ei ole tällä hetkellä olemassa omaa erityislainsäädäntöä, vaan niiden valvonta jakautuu useamman yleislain piiriin.”

https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/kuluttajille-tarjottavat-palvelut/hyvinvointipalvelut