Hoitotoimenpiteiden vaikuttavuus

18.7.2022

Cochranen katsauksissa tutkituista terveydenhoidon hoitotoimenpiteistä useimpien vaikuttavuudesta ei ole korkealaatuista näyttöä: systemaattinen katsaus ja meta-analyysi

Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia millä osalla terveydenhuollon hoitotoimenpiteistä, joita on tutkittu Cochrane katsauksissa (Cochrane Reviews), on vaikuttavuudesta korkealaatuinen näyttö.

Tutkimukseen valikoituneista 1567 hoitotoimenpiteestä 87:llä (5,6 %) oli korkealaatuinen näyttö hoitotoimenpiteen hyödyistä. Haitallisia oli 577 (36,8 %) hoitotoimenpidettä. Tilastollisesti merkitsevä näyttö haitallisuudesta oli 127 (8,1 %) hoitotoimenpiteellä. 

Tutkimuksen johtopäätös on yllättävä: Yli 90 prosentilta terveydenhuollon hoitotoimenpiteistä, joita on tutkittu tuoreimmissa Cochranen katsauksissa (Cochrane Reviews), puuttuu korkealaatuinen näyttö hyödyistä ja haitat on raportoitu puutteellisesti.

Lue lisää alasivulta

15.1.2022

Yllättävä tulos terveydenhuollon käyttämien hoitomuotojen vaikuttavuudesta

BMJ on koonnut terveydenhuoltohenkilöstön päivittäisen päätöksenteon tueksi BMJ Clinical Evidence -tietokantaan tutkimuksia, jotka on tehty terveydenhuollon käyttämistä hoitomuodoista RCT-tutkimusmenetelmällä. BMJ Clinical Evidence:stä tehdyn yhteenvedon perusteella 50 % terveydenhuollon käyttämästä noin 3000 hoitomuodosta on sellaisia, joiden vaikuttavuus on tuntematon.

Lue lisää alasivulta⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠