Hoitomuotojen vaikuttavuus

15.1.2022

Yllättävä tulos terveydenhuollon käyttämien hoitomuotojen vaikuttavuudesta

BMJ on koonnut terveydenhuoltohenkilöstön päivittäisen päätöksenteon tueksi BMJ Clinical Evidence -tietokantaan tutkimuksia, jotka on tehty terveydenhuollon käyttämistä hoitomuodoista RCT-tutkimusmenetelmällä. BMJ Clinical Evidence:stä tehdyn yhteenvedon perusteella 50 % terveydenhuollon käyttämästä noin 3000 hoitomuodosta on sellaisia, joiden vaikuttavuus on tuntematon.

Lue lisää alasivulta