Lehdistötiedote

19.1.2023 Lehdistötiedote

Luontaishoitojen päivä 23.1.2023

Luontaishoitojen päivän tarkoitus on tuoda kansalaisille lisää tietoa ja ymmärrystä jo laajasti suomalaisten käytössä olevista hoidoista, joilla on monta nimeä luontaishoitojen lisäksi kuten täydentävät hoidot, vaihtoehtoiset hoidot, CAM-hoidot (complementary and alternative medicine) ja Hyve-hoidot (hyvinvointia ja terveyttä edistävät hoidot). Luontaishoitojen päivää vietettiin ensimmäisen kerran vuonna 2021. 

Oma teemapäivä on tärkeä askel kohti asiallisempaa keskustelukulttuuria luontaishoidoista sekä mahdollisuus syventää tietoutta muun muassa kuluttajien oikeudesta mennä luontaishoitoihin, ihmisten oikeudesta kertoa avoimesti terveydenhuollon ammattihenkilöille käyttämistään luontaishoidoista osana itsehoitoaan sekä koulutettujen ammatinharjoittajien oikeudesta tehdä työtä luontaishoitajana. 

Luontaishoidot ovat vakiintuneet osaksi suomalaisten omaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Tutkimusten mukaan luontaishoitoja käyttää runsas miljoona suomalaista useista eri syistä. Suurin osa suomalaisista suhtautuu myönteisesti luontaishoitojen käyttöön ja haluaa mahdollistaa luontaishoidolle hyvät puitteet yhteiskunnassa. 

Hyvän koulutuksen omaavat luontaishoitajat ja koulutuksen mahdollistavat kouluttajat ovat avainasemassa luomassa turvallista ja laadukasta luontaishoitokulttuuria Suomeen. Suomen Terveysjärjestön julkaisemassa oppaassa Hyvinvointia ja terveyttä edistävät hoidot Suomessa ja Euroopassa kerrotaan lisää lukuisista eri luontaishoidoista ja niiden asemasta Suomessa ja ulkomailla. Julkaisu on luettavissa Suomen Terveysjärjestön nettisivuilla.  

Toivomme, että Suomessa suhtaudutaan asiallisesti luontaishoitoihin, luontaishoitojen käyttäjiin ja itsensä luontaishoidoilla työllistäviin yrittäjiin. Luontaishoidot tulee nähdä voimavarana ja vahvana osana kansalaisten itsehoitoa. 


Lisätietoa Luontaishoitojen päivän suunnittelutyöryhmältä: 

Luonnonlääketieteen Keskusliitto LKL ry
Marja Jokela, puheenjohtaja
0400-854 227
toimisto(at)lkl.fi
www.lkl.fi

Luontaishoitoalan Foorumi ry
Ilkka Westman, puheenjohtaja
040-761 8290
westman.ilkka(at)gmail.com
www.luontaishoitoala.fi


Suomen Terveysjärjestö STJ ry
Merja Lindström, puheenjohtaja
044-355 8540
stj(at)stjyry.fi
www.terveysjarjesto.fi

Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry
Mika Rönkkö, toiminnanjohtaja
0500-430 818
mika.ronkko(at)terveystuotekauppa.fi
www.terveystuotekauppa.fi


Lue tämä tiedote ePressi:ssä

Katso Luontaishoitojen päivän ohjelma

Luontaishoitojen päivän logo: