Kansanedustaja teki "puoskarilakialoitteen"

16.12.2020

CAM-hoidot puhututtavat jälleen, kun kansanedustaja, lääkäri Mia Laiho ilmoitti äskettäin kokoomuksen Verkkolehdessä [3] jättäneensä eduskunnalle niin sanotun ”puoskarilakialoitteen” vaikeita sairauksia potevien ja haavoittuvien väestöryhmien suojelemiseksi.

Aiheeseen on ottanut kantaa myös terveystutkija ja tietokirjoittaja Pauliina Aarva:

  • Kansan enemmistö ei tahdo rajoituksia.
    Alle kymmenen prosenttia rajoittaisi lainsäädännöllä kiropraktiikan, vyöhyketerapian ja aromaterapian antamista lapsille tai vakavasti sairaille. Tätä hieman useammin (14-15% haastatelluista) haluttaisiin rajoittaa hypnoosin antamista näille ryhmille. Kaiken kaikkiaan vuonna 2018 tehdyn väestökyselyn mukaan kansalaiset näyttäisivät mieluummin hyväksyvän täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot kuin kannattavan niiden käytön rajoituksia.
  • Akupunktion, kiropraktiikan ja vyöhyketerapian tulisi olla yleisesti hyväksyttyjä hoitomuotoja vähintään vajaa joka toisen vastaajan mielestä. Myös aromaterapian ja kansanparannuksen tulisi olla myös yleisesti hyväksyttyjä hoitomuotoja vähintään yli joka neljännen vastaajan mielestä. [1]

Myöskin vaikuttaa siltä, että CAM-hoitojen turvallisuudesta ja hyödyistä on näkemyseroja: 

  • Europarlamentaarikoiden ryhmä MEP Interest Group on Integrative Medicine and Health – Eurocam (cam-europe.eu) puolestaan ymmärtää täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot (CAM-hoidot) mahdollisuudeksi: "This group brings together MEPs who work collectively to promote the inclusion of CAM as part of Integrative Medicine & Health in all possible European Parliament public health policy.” [1]

Myös Luontaishoitoalan Foorumi ry on ottanut aiheeseen jo aiemmin kantaa: 

  • Täydentävien hoitojen järjestöissä toivotaan kattavan toimialaselvityksen tekemistä, jotta hoitojen nykytilanteesta, järjestäytymisestä, toimialan yrittäjistä, ammatillisista koulutuksista, potilasturvallisuudesta ja omavalvonnasta saadaan relevanttia tietoa. [2]

Jotta tiedot CAM-hoitojen todellisista terveysriskeistä pohjaisi faktatietoihin olisi ne tarpeen selvittää ensin.

Ajankohta uudelle aloitteelle herättää myös mietteitä.

  • Sosiaali- ja terveysministeriössä (STM) aloitetaan vaihtoehtohoitoja koskevan lainsäädännön valmistelu seuraavaa hallituskautta varten. Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko on antanut tehtäväksi lakivalmistelun käynnistämisen, sillä tarkempaa lainsäädäntöä vaihtoehtohoidoista on toivottu perustellusti jo kauan. [4]

Lainsäädännön valmistelu on siis jo käynnistetty 2018 ja se jatkuu edelleen.

  • Vaihtoehtohoitoja koskevan sääntelyn kehittäminen vaatii laajaa asiantuntemusta, aikaa ja yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Kyseessä on hanke, joka edellyttää muutoksia myös moneen muuhun jo voimassa olevaan lakiin. Tavoitteena on, että uusi laki sisältäisi muun muassa vaihtoehtohoitojen määritelmän, säännöksen lain soveltamisalasta, yleisiä velvoitteita vaihtoehtohoitoja ammattimaisesti antaville, markkinointia ja valvontaa koskevia säännöksiä sekä säädökset hoitoa antavien rekisteröinnistä. [4]

Lue lakialoitteen käänteet tarkemmin

[1] https://liinanblogi.com/2020/12/13/jannitteita-kansa-ja-kansanedustaja-vaihtoehtohoidoista/

[2] https://www.luontaishoitoala.fi/kannanotot/kannanotto-taydentavien-hoitojen-sa/

[3] https://www.verkkouutiset.fi/mia-laiho-esittaa-puoskarilakia/

[4] https://stm.fi/-/stm-kaynnistaa-valmistelun-vaihtoehtohoitoja-koskevasta-lainsaadannosta