YLE: Luontaishoitoala kokoaa rivejään

15.6.2019

Yle uutisoi tuoreeltaan tiedon Suomeen syntyneestä uudesta täydentävien hoitojen suurjärjestöstä. Ylen uutisessa tuotiin esille täydentävien hoitojen järjestöjen huoli siitä, että mahdollinen rajoittavalaki täydentäville hoidolle saattaa olla syrjivää joidekin ihmisryhmien osalta.

Alan toimijat haluavat olla tiiviisti mukana, kun hallitusohjelmaan merkitty selvitys alan sääntelystä otetaan käsittelyyn.

Laajempi järjestäytyminen koetaan tärkeäksi juuri nyt, sillä uuden hallituksen ohjelmaan on kirjattu alaa koskeva selvitystarve.

Uusi Foorumi aikoo olla aktiivisesti mukana, kun hallitusohjelmassa mainittua selvitystä alan sääntelystä aletaan käsitellä. Selvitys voi edetä jopa lainsäädännön muutoksiin.

– Jos lainsäädäntöhanke etenee, niin Foorumi voi olla mukana asiantuntijana. Me pyrimme tuomaan esiin sitä, miten alan toimijat, kouluttajat ja yrittäjät tilanteen näkevät, Suomen Terveystuotekauppiaitten liiton toiminnanjohtaja Mika Rönkkö sanoo.

Hänet on juuri valittu vastaperustetun Luontaishoitoalan Foorumin varapuheenjohtajaksi. Foorumi kokoaa yhteen luontaishoitoalan järjestöjä suuremman sateenvarjoan alle.

Suomessa arvioidaan olevan 6 000–8 000 täydentävien hoitojen ammatinharjoittajaa.


Uskomushoito-termi koetaan halventavana

Viime vuosien kohuhoidot ovat lyöneet leiman koko luontaistuote- ja hoitoalaan. Uusi Luotaishoitoalan Foorumi toivoo, että termistä uskomushoito päästäisiin eroon, kertoo Mika Rönkkö.

– Alan järjestöt ovat jo aiemmin ottaneet kantaa tähän. Termiä pidetään sopimattomana ja elinkeinotoimintaa haittaavana, jopa kunnianloukkauksena. Pidän todella huonona valintana, että hallitusohjelmaan on kirjattu tämä sana.

Sen sijaan luontaishoidot, vaihtoehtoiset tai rinnakkaiset hoitomuodot ja kansainvälisissä yhteyksissä käytetty CAM eli complementary and alternative medicine ovat alan mielestä termeinä asiallisia.

Luontaishoitoalan Foorumin puheenjohtajaksi valittiin muun muassa vyöhyke- ja taideterapeutteja kouluttavan Kairon-instituutin rehtori Antti Pietiäinen.


Lue koko YLE:n uutinen TÄSTÄ