Kirja-arvostelu

19.12.2022

Kirja-arvostelu kirjasta Kaunis pahuus - Faktaa uushenkisyydestä

Marjut Hovin kirjoittama Kaunis pahuus -kirja oli huomattavan monella tapaa ajatuksia herättävä ja hämmentävää luettavaa. 

Kirjoittaja jakaa hoidot uskomushoitoihin ja lääketieteellisiin hoitoihin kummallisella tavalla, olettaen, että Suomessa lääketieteellisten hoitojen piiriin ja korvattavaksi pääsevät ”hoidot” ovat ainoita terveyteen positiivisesti vaikuttavia hoitoja. Asia ei kuitenkaan ole näin mustavalkoinen, sillä näihin päätöksiin vaikuttaa muun muassa poliittinen tahto sekä terveydenhuoltoon ohjattavat resurssit, eikä välttämättä hoidon teho, tutkimustieto tai turvallisuus. Esimerkiksi serotoniinin käyttö lääkkeenä, on perustunut epätosiin väittämiin [5], polvien tähystysleikkaus lumevaikutukseen [6] ja psykiatriassa ei juuri mitään voida tutkia kuin haastatteluin – toistaiseksi ei ole verikoetta, jolla masennus todetaan.

"Uskomushoidot ja uushenkisyyden menetelmät ja kurssit voidaan jakaa vaikutuksiltaan karkeasti kahteen ryhmään: 1 täysin uskotteluun perustuvaan humpuukiin tai outohoitoihin ja 2, niihin, joiden taustalla vaikuttavat pimeyden voimat. Jälkimmäinen tarjonta on jo vakavasti otettavaa kansalaisten fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen vaikuttamista- sitä heikentävästi ja vaarantavasti.”

Kirjoittajan edellä mainitussa sitaatissa esittämä väite ei perustu tutkimukselliseen aineistoon, vaan on hämmentävän epäasiallinen ja laillisesti toimivia yrittäjiä loukkaava. Provokatiivinen teksti koettelee hyvien tapojen rajoja ja samalla syö kirjan sisällön uskottavuutta. Kirjoittajan negatiivinen asenne täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitoja kohtaan tulee lukijalle selväksi. Kristillisessä viitekehyksessä kirjoitetussa kirjassa tällainen vihapuheenkaltainen teksti saa kuitenkin pohtimaan kirjoittajan omaa arvomaailmaa ja suhtautumista laajemmin kanssakulkijoihin.

Sananvapauden nimissä saa Suomessa kirjoittaa melko vapaasti, mutta silti on hyvä tiedostaa, että oikeusoppineet ovat pyrkineet tuomaan eettisiä ja oikeudellisia rajoja vihapuheen laitamille.

Esimerkiksi työoikeuden professori Seppo Koskinen on todennut: ”Elinkeinovapauteen sisältyy elinkeinonharjoittajan kielto loukata sopimattomalla menettelyllä toista elinkeinonharjoittajaa. Elinkeinotoiminnassa ei saa käyttää totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa ilmaisua, joka koskee omaa tai toisen elinkeinotoimintaa ja on omiaan vaikuttamaan hyödykkeen kysyntään tai tarjontaan taikka vahingoittamaan toisen elinkeinotoimintaa. (…) Toisen elinkeinonharjoittajan liiketoiminnan haittaaminen tai vaikeuttaminen ei ole hyväksyttävää. Se on moitittavaa ainakin sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain sekä markkinointia koskevan sääntelyn kannalta. Elinkeinotoiminnassa tulee aina edellyttää kunnioittavaa ja asiallista suhtautumista kaikkeen yrittäjyyteen kaikilta elinkeinonharjoittajalta.” [1] 

Jos kirjoittaja tarkoituksellisesti loukkaa jotain kansanryhmää tai elinkeinonharjoittajia, niin tämän tyyppinen toiminta voi johtaa jopa juridisiin toimiin.

Kirjoittaja lipsuu muutamissa kohdissa jopa virheellisen tiedon puolelle, toteamalla muun muassa, että ”tutkimuksen mukaan uskomushoitoja käyttävät naiset suhtautuvat kriittisesti viralliseen terveydenhoitoon ja erityisesti lääketieteelliseen hoitoon."

Tämä väite on siis virheellinen, sillä Pia Vuolanto (et al. 2020) on tutkinut luontaishoitojen käyttöä Suomessa ja tutkimuksen kautta on havaittu, ettei yhteyttä lääketieteen hoitojen karttamiseen ole. Sinällään ajatus on absurdi, naiset, jotka täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitoja käyttävät ovat tutkimusten mukaan muutoinkin kiinnostuneita terveytensä hoitamisesta sekä pitkälle koulutettuja. Olisi omituista, jos luontaishoitojen käyttö vähentäisi muutoin kiinnostusta terveydestä huolehtimiseen. [2]

Terveydenhoitoa koskevissa toimintaohjeissa on aiemmin ankarasti kielletty kansalaisten huijaaminen ja hyväuskoisten ihmisten kaupallinen hyväksikäyttö, Hoitotyön ammattilaisille on myös tehty joitain kyselyjä uskomushoidoista ja se osoitti, että hoitajat asennoituivat pääsääntöisesti kielteisesti niihin. Hoitajat eivät pitäneet hoitoja ja menetelmiä turvallisina ja luonnollisina, vaan uskoivat puoskareiden tarjoavan niitä saadakseen rahallista hyötyä."

Tuoreen Oikeusasiamiehen toimiston ratkaisun mukaan termiä puoskari tai puoskarilaki ei tule käyttää viranhallinnassa, joten tämä Suomen ylimmän laillisuusvalvojan näkökulma on tässäkin kohdin hyvä tuoda esiin. 

Oikeusasiamiehen toimiston ratkaisussa nimittäin todetaan, että ”Mitä tulee sanan ’puoskarilaki’ käyttöön totean, että perustuslaissa turvattuun hyvään hallintoon kuuluu hyvän kielenkäytön vaatimus. Hyvän hallinnon mukaista on, että virkamies pitäytyy neutraalissa asiakielessä.” [3] 

Tämän lisäksi väite, että hoitojen tarjoaminen pohjaa rahalliseen hyötyyn on perin kummallinen, sillä myös sairaanhoitajat kuten lääkäritkin saavat rahallisen korvauksen hoitojen ja lääkkeiden tarjoamisesta sairaille. Suomi on terveydenhoidossa moniammatillinen maa ja laillisesta työstä tai virasta on oikeus saada palkkaa.

Kirjoittaja esittää kirjassa mitä ihmeellisempiä väitteitä, joiden kohdalla saa hämmentyä kerta toisensa jälkeen. Kirjoittaja esimerkiksi toteaa, että 

"Todennäköisesti akupunktio, vyöhyketerapia, jooga ja homeopatia, joiden tausta myös on selkeästi okkultistinen, hankkivat kannuksensa edelleen sillä, että niillä luvataan sairauden parannusta."

"Loitsitaanko homeopaattisiin aineisiin alkeisvoimia - eli harrastetaanko noituutta - siis demonisoidaanko valmisteet?"

Eikö aiheeseen perehtynyt kirjoittaja todellakaan tiedä, että homeopaattiset valmisteet tehdään lääketehtaassa, EU-direktiivein säädellysti ja sekä valmistusprosessia että lopputulosta seuraavat valmistusmaan lääkevalvontaviranomaiset, Suomessa Fimea. [4]

Tämän kaltainen argumentointi, ilman totuuspohjaa on tulkittavissa vihapuheeksi. ”Euroopan neuvoston ministerikomitean määritelmän mukaan vihapuhetta ovat kaikki ilmaisumuodot, jotka levittävät, lietsovat, edistävät tai oikeuttavat etnistä vihaa, ulkomaalaisvastaisuutta, antisemitismiä tai muuta vihaa, joka pohjaa suvaitsemattomuuteen. Vihapuhe voi liittyä esimerkiksi ihonväriin, kansalliseen tai etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai vammaisuuteen. Vihapuheen tarkoituksena on useimmiten luoda kuva tiettyyn vähemmistöryhmään kuuluvista ihmisistä epäilyttävinä, epäluotettavina tai alempiarvoisina. Vihapuhe loukkaa usein syvästi toisen henkilön ihmisarvoa.” [7] Ideologisesti motivoitunutta vihapuhetta tuotetaan hyödyntämällä jo olemassa olevia yhteiskunnallisia jännitteitä ja ennakkoluuloja, mikä saa sen näyttämään jollain tapaa luonnolliselta. Vihapuheen tekijät mutta erityisesti sen levittäjät ovat oleellisessa asemassa. [8] 

Kirjoitus, josta tietystä ihmisryhmästä annetaan kuva paholaisen palvojina ja joiden hoitotulos lähinnä vaarantaa toisen ihmisen hengen ja mielenterveyden, pohjaten väitteen epätosiin tietoihin on tulkittavissa syrjinnäksi ja vihan lietsonnaksi kansanryhmää vastaan. Tämän tyyppisen viestinnän harjoittaminen seurakunnilta ja kirkon edustajilta on vastenmielistä. Tämän lisäksi kirjoitus rikkoo elinkeinolainsäädäntöä, jossa toinen ammatinharjoittaja, olkoonpa vaikka kirjailija, julkaisija, seminaarin pitäjä, ei saa loukata sopimattomalla menettelyllä toista ammatinharjoittajaa ilman pitävää näyttöä ja totuuspohjaa. 

Erillinen asia on sitten, onko eettisesti ja moraalisesti oikein tai kristillisten arvojen mukaista, oman ideologiansa vuoksi solvata muita, antaa väärää todistusta sekä tarkoituksellisesti aiheuttaa haittaa laillisesti toimivien ihmisten elinkeinolle.

Kirja täynnä tällaista vihapuhetta on monesta näkökulmasta lukijalle hämmentävää ja toivottavasti johtaa jonkinlaiseen itsetutkiskeluun myös kirjoittajan omassa mielessä.Luontaishoitoalan Foorumi ry
Ilkka Westman, puheenjohtaja

Sähköposti: info(at)luontaishoitoala.fi
Verkkosivut: https://www.luontaishoitoala.fi/
Facebook: https://www.facebook.com/LuontaishoitoalanFoorumi
Twitter: @LuontaisFoorumiLähteet:

[1] EdiLex: Vierashuoneessa työoikeuden emeritusprofessori OTT, VTK Seppo Koskinen: Täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen arvostelu ja elinkeinovapaus. https://www.edilex.fi/uutiset/70516

[2] Vuolanto, P., Kemppainen, L., Kemppainen, T., & Nurmi, J. (2020). Täydentävien ja vaihtoehtoisten (CAM) hoitojen käyttö Suomessa. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 57(1). https://doi.org/10.23990/sa.80288

[3] Oikeusasiamiehen päätös: https://www.oikeusasiamies.fi/r/fi/ratkaisut/-/eoar/6205/2021

[4] Fimea: Homeopaattiset ja antroposofiset valmisteet https://www.fimea.fi/myyntiluvat/kasvirohdoslaakkeet_ja_homeopaattiset_valmisteet/homeopaattiset_ja_antroposofiset_valmisteet

[5] Helsingin sanomat: Tutkimus: Masennuksella ei sittenkään ole yhteyttä serotoniiniin. https://www.hs.fi/tiede/art-2000008971519.html

[6] Helsingin yliopisto: Leikkaushoito ei paranna polven lukko-oireita. https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/terveempi-maailma/leikkaushoito-ei-paranna-polven-lukko-oireita

[7] Yhdenvertaisuusvaltuutettu: Vihapuhe. https://syrjinta.fi/vihapuhe.

[8] Oikeusministeriö: Tutkimus: Vihapuheesta on tullut kiinteä osa verkon toimintakulttuuria ja sen kitkeminen kokonaisuudessaan on vaikeaa. https://oikeusministerio.fi/-//10616/tutkimus-vihapuheesta-on-tullut-kiintea-osa-verkon-toimintakulttuuria-ja-sen-kitkeminen-kokonaisuudessaan-on-vaikeaaKirja-arvostelu lähetettiin seuraaville:

  • 19.12.2022 Perussanoma oy:n seuraaville toimihenkilöille: Jouni Lallukka (toimitusjohtaja), Tom Holmén (kustannuspäällikkö), Mikko-Ville Sademies (asiakaspalvelupäällikkö) ja Pia Kemppainen (myyntipäällikkö)
  • 19.12.2022 Marjut Hovi (kirjan kirjoittaja)