Puheenvuoro

Tämän sivun alasivuille on kerätty Luontaishoitoalan Foorumin kannanotot Uuden Suomen Puheenvuoro-osaston kirjoituksiin.


11.3.2022

Perinteisellä kiinalaisella lääketieteellä on pitkä historia

Mikä olisi sopiva vaativuustaso lääketieteellisille tutkimuksille, jos RCT (Randomized Controlled Trial eli satunnaistettu vertailukoe) on liian tiukka?

Perinteisten lääketieteiden tieto varmistui arkipäivän potilastyössä.

Lue koko kommentti alasivulta

5.2.2022

Perinteiset lääketieteet ovat "uskomusjärjestelmiä"

Vastauksessaan Juhani Knuuti arvostelee British Medical Journalin RCT-tutkimuksiin perustuvaa vaikuttavuusanalyysia terveydenhuollon käyttämistä hoitomuodoista: "Nostat esiin julkaisun, jossa on pyritty muka osoittamaan, että valtaosa lääketieteen hoidoista ei perustuisi tutkimukseen. Kyseisessä julkaisussa tulkinta on vain mennyt harhaan sillä tutkimuksen vaativuustaso on vedetty niin tiukaksi, että juuri mikään ei kykene täyttämään noita kriteereitä."

Knuuti jatkaa tuomitsemalla kaikki perinteiset lääketieteet uskomusjärjestelmiksi, koska niiden tietoa ei ole saatu menetelmillä, joita tiede nykyään käyttää.

Lue koko vastaus

13.1.2022

Lääketieteessä on monia teorioita

Uuden Suomen Puheenvuoro-osastossa Juhani Kellosalo ja Juhani Knuuti pohtivat, kuinka monta lääketiedettä on olemassa. He puolustavat tiukasti näkemystään, että lääketieteitä on vain yksi ja se on länsimainen lääketiede. Kaikki muut lääketieteet ovat vain lääkintää. Näinhän ei tietenkään ole. Lääketieteessä on monia eri teorioita, jotka ovat syntyneet erilaisesta tavasta mallintaa elimistön rakennetta ja toimintaa. Länsimaisen lääketieteen teoria perustuu elimistön tarkkaan mallintamiseen kun taas perinteisen kiinalaisen lääketieteen teoria perustuu elimistön mallintamiseen sisäelinten ja niiden välisten yhteyksien avulla. Molemmissa on omat hyvät ja huonot puolensa. Elimistön ja sen toiminnan mallintaminen eri tavoin johtaa väistämättä erilaisiin lääketieteen teorioihin.

Lue koko analyysi alasivulta⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

9.1.2022

Kuinka monta lääketiedettä on olemassa?

Juhani Kellosalo ja Juhani Knuuti väittävät Uuden Suomen Puheenvuoro-osaston blogikirjoituksessa "Kuinka monta lääketiedettä on olemassa?", että on vain yksi lääketiede ja se on länsimainen lääketiede. 

Lue koko blogikirjoitus