Oikeusasiamies

4.1.2024

Lehdistötiedote: Tukesin kiistanalainen "uskomushoito"-termivalinta oikeusasiamiehen käsittelyssä – päätös odotettavissa touko-kesäkuussa

Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto tiedusteli 29.12.2023 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslialta kantelun etenemisestä ja päätöksen aikataulusta. Oikeusasiamiehen kansliasta 2.1.2024 saadun vastauksen perusteella päätös kantelusta on odotettavissa touko-kesäkuun aikana.

Lue tiedote alasivulta


4.8.2023 Tiedote

Lehdistötiedote: Tukesin uudet perusteet "uskomushoito"-termin käyttämiselle hämmentävät järjestöissä

Kantelijoiden mukaan Tukesin "uskomushoito"-termin käytön perusteelta putosi pohja uuden hallitusohjelman myötä. Järjestöt hämmästelevät Tukesin nyt ilmi tulleita uusia perusteita ja motiivia jatkaa "uskomushoito"-termin käyttämistä.

Eduskunnan oikeusasiamiehelle antamassaan vastauksessa Tukes perustelee "uskomushoito"-termin käyttöä sillä, että ”termistä luopuminen voi hämärtää tieteellisen ja tieteeseen perustumattoman hoidon rajaa. Pahimmillaan tämä voi aiheuttaa ihmisille terveydellistä vaaraa.”  

Lue tiedote alasivulta


3.8.2023

STT julkaisi jutun Tukesista tehdystä kantelusta

Lue lisää alasivulta


22.6.2023

Markkinointiuutiset (22.6.2023) julkaisi jutun Tukesista tehdystä kantelusta

Lue lisää alasivulta


15.6.2023

Lehdistötiedote: Oikeusasiamies otti Tukesista tehdyn kantelun käsittelyyn

Eduskunnan oikeusasiamiehen toimistolta saatujen tietojen mukaan oikeusasiamies on ottanut käsittelyyn Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesista tehdyn kantelun. Kantelussa on mukana 12 täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitomuotojen ammattilais- ja yrittäjäjärjestöä.

Eduskunnan oikeusasiamiehen toimistolta saatujen tietojen mukaan Tukesilla on 31.7.2023 saakka aikaa antaa vastaus oikeusasiamiehelle.

Kantelun asianumero on eok/2946/2023.

Lue tiedote alasivulta


27.4.2023

Kantelu Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKESista

Tässä kantelussa on mukana 12 täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitomuotojen ammattilais- ja yrittäjäjärjestöä.

Kantelumme koskee Tukesin käyttämää "uskomushoito"-termiä Tukesin viestinnässä. Tukes käyttää loukkaavaa ja epäasiallista "uskomushoito"-termiä, kun se viittaa täydentäviin ja vaihtoehtoisiin hoitomuotoihin. Tämä kielenkäyttö on mielestämme tuomittavaa ja voi vaikuttaa negatiivisesti täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitomuotojen ammatinharjoittajiin ja heidän oikeuksiinsa.

Lue kantelu alasivulta

Lue tiedote


19.11.2022

Oikeusasiamies vaatii hyvää virkakieltä sekä viranomaisten pysymistä lain puitteissa

Päätöksessään Tukesista tehtyyn kanteluun Oikeusasiamies toteaa: ”Mitä tulee sanan 'puoskarilaki' käyttöön totean, että perustuslaissa turvattuun hyvään hallintoon kuuluu hyvän kielenkäytön vaatimus. Hyvän hallinnon mukaista on, että virkamies pitäytyy neutraalissa asiakielessä."

Lue lisää alasivulta