WHO

6.5.2024

Luontaishoitoalan Foorumi ry kommentoi WHO:n Perinteisen lääketieteen strategialuonnosta vuosille 2025 – 2034

Valitettavasti kommentointiaikaa oli annettu vain 3 viikkoa. Strategialuonnos on aikaisempia strategioita laajempi ja sisältää paljon asiaa. Kommentointiin varattu 3 viikon aika oli lyhyt dokumentin sisältämään laajaan aineistoon nähden.

Lue Luontaishoitoalan Foorumi ry:n kommentit alasivulta


5.5.2024

Perinteisen lääketieteen strategia 2025 – 2034 (luonnos) valmis kommentoitavaksi

WHO valmistelee Perinteisen lääketieteen strategiaa vuosille 2025–2034. WHO julkaisi 15.4.2024 uutisen, jossa pyydettiin kommentteja strategialuonnokseen