STM

22.3.2022

Ehjänä syntynyt - loppu ”eheytyshoidoille” -kansalaisaloitteen ajama asia ei liity mitenkään luontaishoitoihin

Luontaishoitoalan Foorumin Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 22.3.2022 lähettämä kirjelmä lähetettin tiedoksi myös Sosiaali- ja terveysministeriöön.

Lue kirjelmä⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠


27.1.2022

Tiedote Otakantaa-kyselyn tuloksista lähetettiin tiedoksi Sosiaali- ja terveysministeriöön

Lue tiedote


12.11.2021

Luontaishoitoalan Foorumin kannanotto Mia Laihon (kok) rajoittavasta lakialoitteesta lähetettiin tiedoksi STM:öön

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle lähetetty kirjelmä lähetettiin tiedoksi myös Sosiaali- ja terveysministeriöön 12.11.2021.

Lue Foorumin kannanotto⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠


13.7.2021

Sosiaali- ja terveysministeriö on luopunut "uskomushoito"-termin käytöstä

Sosiaali- ja terveysministeriö vastasi (13.7.2021) Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitolle, että ”Hallitusohjelmaan tehdyt kirjaukset on tehty hallitusohjelmaneuvottelijoiden toimesta. Virkavalmistelussa pyrimme määrittelemään käytetyt termit siten, että ne asiallisesti ilmentävät kyseessä olevaa teemaa. Olemme käyttäneet tästä teemasta termejä CAM-hoidot ja/tai vaihtoehtohoidot.”

Lue koko prosessi alasivulta


31.5.2021

Järjestöjen kannanotto luontaishoitoalaa koskevaan kirjaukseen hallitusohjelmassa

Arvoisa Pääministeri Sanna Marin, Ministerit Aino-Kaisa Pekonen ja Krista Kiuru sekä STM:n johtaja Jaska Siikavirta ja lääkintäneuvos Kaisa Halinen

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Pyydämme ystävällisesti, että otatte huomioon kannanotossa ilmaistun luontaishoitoalan oman näkemyksen ja ehdotuksen edistäessänne täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen sääntelymahdollisuuksien selvittämistä.

Lue kannanotto alasivulta