STM

28.5.2024

Kannanotto Pia Kauman kysymykseen eduskunnassa 24.05.2024 esteettisten pistoshoitojen sääntelystä

Luontaishoitoalan Foorumi ry lähetti 28.5.2024 kannanoton sosiaali- ja terveysvaliokunnalle, sosiaali- ja terveysministeriöön, työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle, työ- ja elinkeinoministeriöön ja Kokoomuksen eduskuntaryhmän johdolle sekä kansanedustaja Pia Kaumalle

Lue kannanotto alasivulta

 

18.3.2024

Tiedustelu 18.3.2024

Foorumi tiedusteli Toimialaselvitystyön etenemisestä ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevan lain muutoksien vaikutuksesta.

Lue tiedustelu alasivulta


3.9.2022

Luontaishoitoalan Foorumin kannanotto sosiaali- ja terveysvaliokunnan kokoukseen 8.9.22 koskien kansalaisaloitetta Ehjänä syntynyt -loppu "eheytyshoidoille"


STM:n johtaja Jaska Siikavirta ja lääkintäneuvos Kaisa Halinen

Hei, 
tiedoksenne alla oleva Luontaishoitoalan Foorumi ry:n kannanotto koskien kansalaisaloitetta Ehjäksi syntynyt - loppu "eheytyshoidoille" KAA 10/1021. Kannanotto on lähetetty sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenille 3.9.22.

Terveisin

Luontaishoitoalan Foorumi ry.

Anu Wikström, sihteeri

info(at)luontaishoitoala.fi


Lue kannanotto verkkosivulta


2.6.2022

"Eheytyshoidot" eivät kuulu luontaishoitoihin

STM:n neuvotteleva virkamies Maija Iles totesi vastauksessaan kansanedustaja Mia Laiholle (kok) kansalaisaloitteen Ehjänä syntynyt -- loppu "eheytyshoidoille" julkisessa kuulemisessa: 

Eheytyshoidot "eivät meidän virkamiesnäkemyksemme mukaan kuitenkaan kuulu niin sanottujen vaihtoehtoishoitojen hoitomuotojen piiriin."

Lue Maija Ilesin koko vastaus alasivulta


22.3.2022

Ehjänä syntynyt - loppu ”eheytyshoidoille” -kansalaisaloitteen ajama asia ei liity mitenkään luontaishoitoihin

Luontaishoitoalan Foorumin Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 22.3.2022 lähettämä kirjelmä lähetettin tiedoksi myös Sosiaali- ja terveysministeriöön.

Lue kirjelmä⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠


27.1.2022

Tiedote Otakantaa-kyselyn tuloksista lähetettiin tiedoksi Sosiaali- ja terveysministeriöön

Lue tiedote


12.11.2021

Luontaishoitoalan Foorumin kannanotto Mia Laihon (kok) rajoittavasta lakialoitteesta lähetettiin tiedoksi STM:öön

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle lähetetty kirjelmä lähetettiin tiedoksi myös Sosiaali- ja terveysministeriöön 12.11.2021.

Lue Foorumin kannanotto⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠


13.7.2021

Sosiaali- ja terveysministeriö on luopunut "uskomushoito"-termin käytöstä

Sosiaali- ja terveysministeriö vastasi (13.7.2021) Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitolle, että ”Hallitusohjelmaan tehdyt kirjaukset on tehty hallitusohjelmaneuvottelijoiden toimesta. Virkavalmistelussa pyrimme määrittelemään käytetyt termit siten, että ne asiallisesti ilmentävät kyseessä olevaa teemaa. Olemme käyttäneet tästä teemasta termejä CAM-hoidot ja/tai vaihtoehtohoidot.”

Lue koko prosessi alasivulta


31.5.2021

Järjestöjen kannanotto luontaishoitoalaa koskevaan kirjaukseen hallitusohjelmassa

Arvoisa Pääministeri Sanna Marin, Ministerit Aino-Kaisa Pekonen ja Krista Kiuru sekä STM:n johtaja Jaska Siikavirta ja lääkintäneuvos Kaisa Halinen

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Pyydämme ystävällisesti, että otatte huomioon kannanotossa ilmaistun luontaishoitoalan oman näkemyksen ja ehdotuksen edistäessänne täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen sääntelymahdollisuuksien selvittämistä.

Lue kannanotto alasivulta