Yhteistyötapaaminen

8.9.2021

Yhteistyötapaaminen Tukesin kanssa 8.9.2021

Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton ja Luontaishoitoalan Foorumin edustajat tapasivat (8.9.2021) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) johtoa. Tapaamisen aikana käytiin läpi Tukesin roolia täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen valvojana, Tukesin roolia verkkokoulutuksien valvonnassa, "uskomushoito"-termiä ja terminologiaa sekä täydentävien hoitojen sääntelyasioita.

Tukesin valvontarooli täydentävien hoitojen osalta

Täydentävien hoitojen valvontaa Tukes tarkastelee terveydenhuollon ulkopuolisten palveluiden valvonnan näkökulmasta. Kokonaisuutena täydentävät hoidot eivät näy ongelmana viranomaisvalvonnassa.

Tukes lupasi harkita uudelleen täydentävien hoitojen vetoomusta termiasiassa

Täydentävien hoitojen järjestöt tekivät (19.4.2021) vetoomuksen, jotta Tukes lopettaisi epäasialliseksi koetun "uskomushoito"-termin käytön. Järjestöille (29.4.2021) antamassaan vastauksessa Tukes piti kiinni "uskomushoito"-termin käytöstä ja perusteli käyttöä hallitusohjelmakirjauksen terminologialla.

Yhteistyötapaamisen (8.9.2021) yhteydessä Tukesille kerrottiin tuore tieto siitä, että sosiaali- ja terveysministeriö on ilmoittanut (13.7.2021), että ministeriössä ei käytettä "uskomushoito"-termiä, vaikka termi on mainittu hallitusohjelmakirjauksessa. Tukesille esitettiin uudelleen vetoomus luopua "uskomushoito"-termistä ministeriöstä tulleen tuoreen linjauksen perusteella. Tukesille kerrottiin, että terminologia-asialla on suuri merkitys alan toimijoille ja yrittäjille.

Täydentävien hoitojen terminologiasta käytiin asiallinen ja rakentava keskustelu. Tukesin edustajat totesivat, että termin uudelleen arviointi on mahdollista ja lupasivat pohtia asiaa uudelleen. Tämä antoi toiveen siitä, että Tukes saattaa luopua "uskomushoito"-termin käytöstä.

Täydentävien hoitojen sääntelyhanke

Yhteistyötapaamisen lopuksi käytiin yleistä keskustelua sosiaali- ja terveysministeriön täydentävien hoitojen sääntelyhankkeesta. Tukesille kerrottiin, että täydentävien hoitojen järjestöjen toive on saada sääntelyasiassa tehdyksi toimialaselvitys.


Tukesin ja järjestöjen tapaaminen sujui hyvässä hengessä ja keskustelu oli hedelmällistä.

Tapaamisessa olivat mukana Kemikaali- ja turvallisuusviraston (Tukes) pääjohtaja Kimmo Peltonen ja ylitarkastaja Annina Nyholm sekä Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton toiminnanjohtaja Mika Rönkkö ja Luontaishoitoalan Foorumin puheenjohtaja Ilkka Westman.