Lääkäri Heikki Hemmilä

2007

Luopukaamme termin uskomuslääkintä käytöstä

LL Heikki Hemmilä, KELAn asiantuntijalääkäri ja kansanlääkinnän tutkija, pyytää kolleegoitaan luopumaan "uskomuslääkintä"-termistä. Hemmilällä on painavat perustelut. Hemmilä kirjoittaa Duodecim-aikakauskirjassa:

Termi uskomuslääkintä on kuitenkin sopimaton terveydenhuollon ammattilaisten sanavarastoon. Siihen sisältyy olettamus kaikkien muiden kuin virallisesti hyväksyttyjen hoitojen tehottomuudesta: uskomushoidot ovat pelkkään uskoon perustuvia, humpuukia. Termiä viljelleiltä - yleensä muuta kuin kliinistä työtä tekeviltä lääkäreiltä - on itseltään unohtunut tärkeä tieteellinen periaate: »proof of no effectiveness» on eri asia kuin »no proof of effectiveness». Se, että monilta vaihtoehtohoidoilta puuttuu kaksoissokkokokeisiin perustuva osoitus tehosta, ei vielä tee niistä tehottomia. Tällä logiikalla jouduttaisiin hylkäämään mm. lähes kaikki kirurgiset toimenpiteet, vaikeavammaisten terapiat ja psykiatria, lääkehoitoa lukuun ottamatta. Järjestelmiä, joissa hyväksytään vain yksi totuus, kuvataan historiassa sanalla pysähtyneisyys.

Kieli ohjaa ajattelua. Uskomuslääkintä-termin käyttö pyrkii polarisoimaan terveydenhuollon kenttää: termiä viljelevät tiedeuskovaiset, yläluokkaan kuuluvat lääkärit viestivät halustaan erottautua pehmoaatteisiin uskovasta rahvaasta. Terveydenhuollon kaupallistumisen ohella tämä murentaa tehokkaasti perinteistä kuvaa lääkäristä puolueettomana, luotettavana ja kunnioitettavana, potilailleen omistautuneena auttajana ja ymmärtäjänä. Sitäkö haluamme?

Käytettäköön kustakin hoitomuodosta sille vakiintunutta nimeä, esimerkkeinä verisuonikirurgia, ratsastusterapia, homeopatia tai tuina. Humpuukiksi nimettäköön hoidot, jotka on osoitettu tehottomiksi.

Lue koko artikkeli