Kansalaisaloite

Täydentävät hoitomuodot kaikille

10.1.2020

Täydentävien hoitomuotojen suosio kasvaa maailmalla. Monessa maassa niitä on liitetty viralliseen terveydenhuoltoon. Arvioiden mukaan runsas miljoona suomalaista on käyttänyt täydentäviä hoitoja terveyden edistämiseksi. Kansalaisaloitteella halutaan turvata näiden suosittujen ja turvallisten hoitojen saantia myös tulevaisuudessa. Suomessa arvioidaan olevan 6.000 – 8.000 täydentävien hoitojen koulutettua ammatinharjoittajaa. Lisäksi ravintolisiä, vitamiinivalmisteita ja kasvirohdosvalmisteita myydään päivittäistavarakauppojen, apteekkien ja verkkokauppojen lisäksi noin 300 terveyskaupassa. Täydentävät hoidot ja niihin liittyvät tuotteet ja palvelut työllistävät monella toimialalla tuhansia henkilöitä tavoitteenaan edistää kansalaisten hyvinvointia. Terveyskauppa on jo yli puoli vuosisataa erikoitunut luonnonmukaisen terveydenhoidon opastukseen ja kouluttautunut ravintolisien ja kasvirohdosvalmisteiden parhaiksi osaajiksi.

Tutkituille täydentäville hoidoille ei tule asettaa rajoituksia tai kieltoja, jotka rajaisivat valinnanvapautta oman terveyden hoidon osalta. Joissain keskusteluissa on väläytelty sääntelyä, jossa tietyt ihmisryhmät, esimerkiksi lapset, diabeetikot ja syöpää sairastavat, rajattaisiin täydentävien hoitojen ulkopuolelle. 

Vireillä olevan kansalaisaloitteen tavoitteena on turvata kansalaisten yhdenvertainen valinnanvapaus saada täydentäviä hoitoja. Täydentäville hoidoille mahdollisesti asetettavat rajoitukset tulisivat valinnanvapauden kaventumisen lisäksi aiheuttamaan täydentävien hoitojen ammatinharjoittajien työttömyyttä ja haittaisi merkittävästi myös täydentävien hoitojen parissa toimivia yrityksiä.

Jos haluaa, että tulevaisuudessakin kansalaiset voivat päättää itse käyttää tutkittuja täydentäviä hoitoja, niin kannattaa käydä allekirjoittamassa kansalaisaloite ja osoittaa tuki tutkituille täydentäville hoidolle.

Täydentävät hoidot kaikille- Kansalaisten yhdenvertainen valinnanvapaus saada täydentäviä hoitoja on turvattava.

Käy kannattamassa: www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/5011