Viestienvaihtoa MTV:n kanssa 19--20.9.2023

20.9.2023

MTV Uutisten päätoimittaja Ilkka Ahtiainen vastasi 19.9.2023: "Emme näe syytä oikaista Huomenta Suomen juontajan käyttämiä ilmaisuja, ..."

Useiden luontaishoitoalan yhdistysten vastauksessa Ilkka Ahtiaiselle sanotaan mm:

Mielestämme Huomenta-Suomi ei noudattanut asiassa useitakaan journalismin ohjeita:
8. Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen.
10. Tiedot on tarkistett ava mahdollisimman hyvin – myös silloin kun ne on aikaisemmin julkaistu.

11. Yleisön on voitava erott aa tosiasiat mielipiteistä ja sepitt eellisestä aineistosta. Myöskään kuvaa tai ääntä ei saa käyttää harhaanjohtavasti .
12. Tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti. Erityisen tärkeää se on kiistanalaisissa asioissa, koskati etolähteellä voi olla hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus.
20. Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisillaverkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

Lue koko keskustelu pdf-tiedostosta: