Itävalta

CAM-hoidot Euroopassa, terveisiä Itävallasta!

Teksti: Satu Jämsä

Itävallan Sosiaali- ja terveysministeriö esittelee täydentävät ja vaihtoehtoiset hoitomuodot vapaasti käännetysti seuraavanlaisesti:

”Termi täydentävä lääketiede kattaa laajan kirjon tieteenaloja ja hoitomenetelmiä, jotka perustuvat erilaisiin hoitomenetelmiin kuin perinteisessä lääketieteessä. Määritelmän mukaan niitä käytetään perinteisen lääketieteen lisäksi.

Monet täydentävän lääketieteen edustajista eivät näe terveyttä sairauden puuttumisena, vaan tasapainona sisäisten ja ulkoisten voimien välillä. Jos ruumiin, mielen ja ympäristön välillä on epätasapainoa, ilmenee se sairautena. Täydentävä lääkehoito koostuu erityisesti (omien) parantavien voimien vahvistamisesta. Potilailla on aktiivinen rooli oman terveytensä palauttamisessa.

Kokonaisvaltainen lähestymistapa diagnoosiin sekä hoitoihin on keskeinen osa täydentäviä lääketieteellisiä menetelmiä. Tämä voi tarkoittaa, että sairautta tarkastellaan fyysisten, mutta myös psykologisten näkökohtien kautta. Lisäksi sosiaaliset ongelmat saatetaan huomioida. Henkisyydellä on myös tärkeä rooli, osana kokonaisvaltaista näkemystä terveydestä. Terveyden ylläpitäminen on toinen näkökohta täydentävässä lääketieteellisessä.

Periaatteessa nämä lähestymistavat eivät kuitenkaan ole täydentävän lääketieteen ominaispiirre, koska näillä näkökohdilla on perinteisessä lääketieteellisessä hoidossa myös suuri merkitys hoidon onnistumiselle, todisteisiin perustuvan tiedon ohella.” (2)

Itävallan Sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta löytyy myös ohjeita, mitä kannattaa huomioida harkitessaan täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen käyttöä.

Itävallassa sairauden tai sairauteen liittyvän häiriöiden hoito/ tutkiminen on varattu ensisijaisesti yleislääkäreille ja erikoislääkäreille, vaikka tämä tehtäisiin täydentävien menetelmien avulla.

Itävallassa CAM-hoitoja säädellään lailla ja niitä saa antaa vain lääkärit, jotka ovat erikseen opiskelleet kyseisen hoitomuodon oppimäärän standardoiduissa oppilaitoksissa. (2)

Lisäkoulutus kestää alasta riippuen kahdesta kolmeen vuotta (140–350 tuntia), esimerkiksi homeopatian kohdalla Itävallan kansallinen lääkäriliitto tunnustaa tutkinnon "Homeopaattinen lääkäri". Kolmivuotinen homeopatian opetusohjelma johtaa Itävallan virallisen lääketieteellisen seuran myöntämään tutkintotodistukseen. Koulutus järjestetään seminaarien, luentojen ja konferenssien avulla. (3)

Homeopatian kohdalla todetaan, että homeopaattista hoitoa saa antaa vain lääkärit, joilla on käyty siihen opinnot, onnistuneesti suoritettu koe ja lääketieteen neuvostolta saatu lupa. (1) Homeopatia ei kuitenkaan ole virallistettu tai korvattu hoitomuoto Itävallassa.

Itävallassa akupunktio on osittain kivun hoidossa korvattavissa yleisestä sairausvakuutuksesta, sekä akupunktiohoitoja saa antaa vain lääkärit. Akupunktion on laillisesti hyväksytty hoitomuoto ja sitä annetaan myös sairaaloissa. Tähän liittyen myös perinteinen kiinalainen lääkintä TCM on rajattu vain lääkäreiden annettavaksi. (1)

Yrtti- ja fytoterapiaan ei ole rajoituksia ja sen on vapaasti harjoitettavissa, samoin ayurvediset hoidot. Osteopatiaa ei ole rajoitettu ja sitä voi antaa myös muut kuin lääkärit. Hieronta ja fysioterapia ovat laillistettuja ammatteja, jotka eivät ole rajattu vain lääkäreille, mutta joiden harjoittamiseen tarvitaan erityinen rekisteröinti ja koulutus. (1)

Itävallassa sosiaaliturvapalvelut (yleinen sairasvakuutus suomalaisittain) ei korvaa CAM - hoitojen kustannuksia normaalisti, tosin erityistapauksissa tämä on oma-aloitteisesti neuvoteltavissa. Erityistapauksia ovat syöpäpotilaat ja lapset. Sen sijaan yksityiset vakuutusyhtiöt tarjoavat vakuutuspaketteja, jotka sisältävät CAM-hoitoja. (1)

Vain laillisesti pätevät ja valtuutetut lääketieteen ammattilaiset saavat harjoittaa lääketiedettä. Liittovaltion lääketieteellisen lain pykälän 1.2 mukaan lääketieteelliset toimet määritellään "kaikiksi lääketieteellisiin tieteellisiin tietoihin perustuviksi toimiksi, jotka suoritetaan suoraan tai epäsuorasti ihmisiin", jotka suoritetaan diagnoosin, hoidon ja ennaltaehkäisyn tarkoituksiin.”

Itävallan rikoslain 184 §:n mukaan ammattitaidottomia (henkilöitä, joilla ei ole lääketieteellistä koulutusta), jotka harjoittavat lääketieteellistä toimintaa tai allopaattisille lääkäreille varattua toimintaa, uhkaa sakko tai enintään kolme kuukautta vankeutta. Tuomioistuimet ovat kuitenkin olleet suvaitsevaisia ei-lääketieteellisesti päteviä ammatinharjoittajia kohtaan. Käytännössä 184 artiklaa laitetaan täytäntöön vain silloin, kun nämä tahot käyttävät menetelmiä, joilla ei ole tieteellistä tukea. (5)

Lääkäreille ainoastaan sallittuja hoitomuotoja ovat mm. perinteinen kiinalainen lääketiede, homeopatia, akupunktio, antroposofinen lääketiede ja kiropraktiikka. (1)

Tämän lain noudattamista helpottaa, että monilla lääkäreillä Itävallassa on tutkintotodistus vähintään yhdestä CAM-muodosta. (1)

Täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitomuotoja opetetaan joissakin itävaltalaisissa yliopistoissa. mm perinteistä kiinalaista lääketiedettä Wienin ja Donaun yliopistoissa (8, 9).

Sairaalassa tarjottavia hoitomuotoja ovat akupunktio, hermoterapia ja kiropraktiikka, mutta homeopatiaa ei ole saatavilla sairaaloista, ainoastaan yksityisiltä lääkäreiltä. (1)

Itävaltalaiset eivät ole tähän täysin tyytyväisiä ja 2016 yli 30 000 allekirjoittajaa vaati kansalaisaloitteella homeopatian kattamista sairasvakuutuksella. Noin 50% itävaltalaisista käyttää homeopatiaa. (6,7)

Aivan kuitenkaan ruusuinen ei täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen asema Itävallassa ole. Yliopistoissa tarjottavia täydentävien hoitomuotojen opintokokonaisuuksia on supistettu mm Wienin ja Linz’in yliopistot lopettivat suositut täydentävien hoitomuotojen kurssinsa. Ongelmaa aiheuttaakin joidenkin täydentävien hoitomuotojen kuuluminen ainoastaan lääkäreiden tarjoamiin terveyspalveluihin, että kuinka voi taata niiden laadukas opetus lääkäreille, ja sitä kautta saatavuus potilaille, kun niiden yliopistotasoista opetusta vähennetään. (10)

70–80 prosenttia Itävallan väestöstä suosii tavanomaisen ja täydentävän lääketieteen yhdistelmää, joten huolena on myös terveydenhoidollisten kustannusten nousu yksilön kohdalla kuin lisääntynyt lääkkeiden käyttökin. (10)

Teksti Satu Jämsä

Lähteet:

(1) Solveig Wiesener, Torkel Falkenberg, Gabriella Hegyi, Johanna Hök, Paolo Roberti di Sarsina, Vinjar Fønnebø (2012) Legal status and regulation of CAM in Europe. Part I - CAM regulations in the European countries; A pan-European research network for Complementary and Alternative Medicine (CAM) 2012. (s. 59-63) Viitattu 4.11.2021

(2) Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz 2020. Viitattu 15.6.2021 https://www.sozialministerium.at/…/Komplement%C3%A4rmedizin…

(3) Legal Status of Traditional Medicine and Complementary/Alternative Medicine: A Worldwide Review. WHO. Viitattu 15.6.2021.

http://apps.who.int/…/WHO_EDM_TRM_2001.2.pdf;jsessionid…

(4) The regulatory status of Complementary and Alternative Medicine for medical doctors in Europe

http://www.camdoc.eu/Pdf/CAMDOCRegulatoryStatus8_10.pdf

(5) ECH: https://homeopathyeurope.org/regulatory-status/austria/

AEKH: https://www.aekh.at/

(6) European Coalition on Homeopathic & Anthroposophic Medicinal Products

https://echamp.eu/…/parliamentary-petition-for-homeopathy…

(7) Pressetext: "Homöopathie als Kassenleistung" im Nationalrat eingereicht Initiative "Homöopathie hilft!" unterstützt parlamentarische Petition https://www.pressetext.com/…/-homoeopathie-als…

( Medizinische Universität Wien: https://www.meduniwien.ac.at/…/grundlagen-und-praxis-der…/

(9) Donau-Universität Krems: https://www.donau-uni.ac.at/…/traditionelle-chinesische…

(10) Kysymys Itävallan parlamentille 15.12.2020: https://www.parlament.gv.at/…/J_04615/fnameorig_856624.html