Eduskuntaryhmät

5.9.2022

Kannanotto Hallituksen esitykseen yrittäjän eläkelain muuttamisesta (HE 102/2022 vp)


Hyvät eduskuntaryhmien johtohenkilöt

--Toivomme, että välitätte tämän kannanoton eduskuntaryhmänne kansanedustajille


YEL-muutosta on lykättävä ja perusteita muutettava

YEL-muutosesitys on sosiaali- ja terveysvaliokunnan käsittelyssä 7.9.22 ja 9.9.22.

YEL-muutosesitys on aiheuttanut huomattavaa huolta yrittäjissä. He ovat kantaneet huolta erityisesti eläkemaksujen mahdollisesta noususta ja siitä, että YEL-työtulo määriteltäisiin jatkossa kyseisen toimialan kokoaikaisten työntekijöiden mediaanipalkan mukaan.

Hallituksen ehdottamalla YEL-muutoksella on vahingolliset vaikutukset varsinkin yksinyrittäjiin ja pieniin yrityksiin. YEL-muutokselle tulee ottaa aikalisä, varsinkin kun yleinen talouden ympäristö ja yrittämisen edellytykset ovat muuttuneet dramaattisesti. 

Valmistelussa yksinyrittäjät on unohdettu

Hallituksen esitys on valmisteltu virkatyönä sosiaali- ja terveysministeriössä. Valmisteluun osallistui useita toimijoita. On pöyristyttävää, että yksinyrittäjiä ei kuultu lain muutosten valmistelun yhteydessä. Yksinyrittäjiä on kuitenkin tilastokeskuksen mukaan 195 000.  

Luontaishoitoalan Foorumi ry vaatii hallituksen yrittäjän eläkelain muutosta koskevan esityksen HE 102/2022 vp uudelleenkäsittelyä. Kannanotto on liitteenä.


Yhteistyöterveisin

Luontaishoitoalan Foorumi ry

Ilkka Westman, puheenjohtaja


Luontaishoitoalan Foorumi ry:n
Sähköpostiosoite: info(at)luontaishoitoala.fi
Verkkosivut: https://www.luontaishoitoala.fi/
Facebook: https://www.facebook.com/LuontaishoitoalanFoorumi
Twitter: @LuontaisFoorumi 


Lue Luontaishoitoalan Foorumin kannanotto alasivulta


3.9.2022

Kannanotto koskien kansalaisaloitetta Ehjänä syntynyt -loppu "eheytyshoidoille" (Sosiaali- ja terveysvaliokunnassa 8.9.22)

Lue Foorumin saateviesti ja kannanotto alasivulta


8.6.2022

Eduskuntaryhmille: Kannanotto Ehjänä syntynyt - loppu ”eheytyshoidoille” -kansalaisaloitteeseen, jota sosiaali- ja terveysvaliokunta käsittelee 9.6.2022

Luontaishoitoalan Foorumi vaatii, että sosiaali- ja terveysvaliokunta pitää seksuaaliset eheytyshoidot yksittäisenä asiana, jolla ei ole mitään tekemistä luontaishoitojen kanssa, ja ehdottaa mietinnössään seksuaalisten eheytyshoitojen kieltämistä ja rangaistuksen säätämistä rikoslaissa ja hylkää täysin Mia Laihon ehdottaman ja Lääkäriliiton ajaman rajoittavan ”puoskarilaki”-ehdotuksen tarpeettomana ja STM:n selvitystyötä vaikeuttavana.

Lue Foorumin kannanotto alasivulta