Seta ry

11.7.2022


Hei Seta ry!


Lähetän liitteenä Luontaishoitoalan Foorumi ry:n kannanoton, joka koskee kansalaisaloitetta Ehjänä syntynyt - loppu "eheytyshoidoille".

Alla kannanoton sisällöstä ydinkohdat. 


Luontaishoitoalan Foorumi ry:n kanta 23.6.2022
· Luontaishoitoalan Foorumi ry:n kanta seksuaalisen suuntautumisen tai sukupuoli-identiteetin muuttamiseen tähtääviin ”eheytyshoitoihin” on yksiselitteisesti kielteinen.
· Tutkimus on osoittanut ”eheytyshoidot” haitallisiksi.
· Luontaishoitoalan Foorumi ry:n tietoon ei ole tullut, että ”eheytyshoitoja” olisi tehty sen jäsenjärjestöissä.
· Jos Luontaishoitoalan Foorumi ry:n tietoon tulee, että sen jäsenjärjestössä tehdään ”eheytyshoitoja”, Foorumi selvittää asian perinpohjin kyseisen jäsenjärjestön hallituksen ja ”eheytyshoitojen” tekijän kanssa ja vaatii ”eheytyshoidon” välitöntä lopettamista.


Toivomme, että käsittelette kannanottomme järjestössänne sopivaksi katsomallanne tavalla. Kuulemme mielellämme palautetta kannanotosta ja sen voitte lähettää sähköpostiin info@luontaishoitoala.fi


Julkaisemme kannanoton myös nettisivullamme https://www.luontaishoitoala.fi/


Yhteistyöterveisin
Luontaishoitoalan Foorumi ry

Anu Wikström, sihteeri

info@luontaishoitoala.fi


Kannanotto lähetettiin Seta ry:n hallituksen puheenjohtaja Sakris Kupilalle, varapuheenjohtaja Pekka Rantalalle, viestinnän asiantuntija Eliisa Alatalolle sekä pääsihteeri Kerttu Tarjamolle. 


Lue Foorumin kannanotto alasivulta