Tiedustelu ja oikaisuvaatimus Kokoomusjärjestöjen kannanotossa esitetyistä väitteistä

Sivun aineisto on siirretty uuteen paikkaan. Ole ystävällinen ja korjaa linkki. Linkki uuteen paikkaan: 

https://www.luontaishoitoala.fi/kannanotot/kokoomus/oikaisuvaatimus-1/