Tietopyyntö yliopistoille

13.4.2022

Tietopyyntö luontaishoitoja käsittelevästä kurssista


VASTAANOTTAJA: Itä-Suomen yliopisto (kirjaamo) ja Turun yliopisto (kirjaamo)

AIHE: Tietopyyntö


Hei,

AlfaTV-kanavalla 3.4.2022 esitetyssä TerveysSummit-ohjelmassa Turun yliopiston professori Juhani Knuuti kertoi Turun yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston järjestäneen täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitoja käsitelleen kurssin.

Luontaishoitoalan Foorumi kiittää yliopistoja aihealueen käsittelystä ja pitää hyvänä, että yliopistot jakavat tietoa näistä hoitomuodoista. Luontaishoitoalan Foorumi ry on esittänyt sosiaali- ja terveysministeriölle, että terveydenhuollon ammattilaisille annetaan tietoa täydentävistä ja vaihtoehtoisista hoidoista. Myös luontaishoitojen ja terveystuotteiden OtaKantaa-kysely (n=6802) osoitti, että vastaajat (89 prosenttia) toivovat lääkärien ja muiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden koulutukseen opetusta näistä hoidosta ja terveystuotteista. https://www.luontaishoitoala.fi/aihe/kyselyt/otakantaa/kaytto/analyysi/ (Kysymys 11)

Täydentäviin hoitoihin liittyvä tutkimustoiminta oman maan yliopistossa selkeyttäisi täydentävien hoitojen roolia ja asemaa terveydenhoitokentässä tarjoamalla tasapuolista näyttöön perustuvaa tietoa. Esimerkiksi Norjassa Tromssan yliopistossa on toiminut NAFKAM (Norjan kansallinen täydentävän ja vaihtoehtoisen lääketieteen tutkimuskeskus) jo vuodesta 2000. https://www.luontaishoitoala.fi/cam/norja/nafkam/

Terveyden- ja sairaanhoitohenkilöstön tietojen parantamiseksi ehdotamme noin 1-2 opintopisteen lisäopintoja täydentävistä hoidoista eli CAM-hoidoista (CAM=Complementary and Alternative Medicine) tiettyjen hoitoalojen koulutusohjelmiin. Tarkoitus on, että terveyden- ja sairaanhoitohenkilökunta voisi käydä potilaiden kanssa keskustelua täydentävistä hoitomuodoista ja siten auttaa heitä tekemään tietoon perustuvia päätöksiä hoidostaan. https://www.luontaishoitoala.fi/kannanotot/hallitusohjelma/toimialaselvitys/

Luontaishoitoalan Foorumi ry seuraa tiiviisti alan kansainvälistä kehitystä ja tutkimuksia sekä osaltaan toimii yhteistyötahona viranomaisiin ja tutkijoihin. Pidämme tärkeänä, että yhteiskunnassa (mm. oppilaitoksissa, viranomaisissa, ministeriöissä ja eduskunnassa sekä mediassa) näitä hoitoja koskeva tieto on oikeaa ja ajantasaista. 

Tämän vuoksi pyydämme, että saamme nähtäväksemme kyseisen kurssin materiaalin. Tarkoituksemme on käydä läpi kurssimateriaali ja tehdä yliopistojen kanssa yhteistyötä. Yhteistyöllä saavutettu oikea ja relevantti tieto täydentävistä ja vaihtoehtoisista hoitomuodoista yliopistojen opetuksessa on kaikkien etu. 


Taustatietoa tietopyynnön esittäjästä

Luontaishoitoalan Foorumi ry:n tarkoituksena on Suomessa toimivien luontaisterapeuttien yhdyssiteenä edistää luontaishoitojen yhteiskunnallista arvostusta ja asemaa sekä parantaa luontaishoitoalan toimintaedellytyksiä, sisäistä yhteistyötä ja tiedonkulkua. Yhdistyksen tarkoituksena on lisäksi edistää luontaishoitoalan kehittämistä, osaamista, tutkimustoimintaa ja yhteistyötä alan tutkijoiden kanssa. Yhdistys haluaa edistää yhteistyötä yhdistävän lääketieteen (integrative medicine) ihmiskeskeisen ja kokonaisvaltaisen periaatteen mukaisesti. Luontaishoitoalan Foorumi edustaa noin 1.000 täydentävien hoitojen ammattilaista.


Ilkka Westman

puheenjohtaja

Luontaishoitoalan Foorumi ry


Sähköpostiosoite: info(at)luontaishoitoala.fi

Verkkosivut: https://www.luontaishoitoala.fi/

Facebook: https://www.facebook.com/LuontaishoitoalanFoorumi/

Twitter: @LuontaisFoorumi