CAM-hoitojen kustannustehokkuus ahdistuksen hoidossa

Luontaishoidot kustannustehokkaita ahdistuksen hoidossa

Tutkijoiden mukaan näyttö viittaa siihen, että täydentävän ja vaihtoehtoisen lääketieteen kustannustehokkuus on havaittavissa ahdistuneisuushäiriöiden hoidossa ajankuluessa, parantuneen henkisen hyvinvoinnin kumuloituessa.

Tutkimuksessa havaittiin, että CAM-hoitoja käyttävillä oli selkeästi matalammat lääkekustannukset sekä toimistopohjaiset kulut verrokkiryhmään nähden. CAM-hoitoja käyttäneet olivat hoitojen ohessa käyttäneet myös lääkkeellistä hoitoa (joskin vähemmän kulujen perusteella).

Vaikkakaan ahdistuneisuushäiriötä sairastavien täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen käyttäjien kohdalla tutkimukset eivät suoraan osoittaneet suurta taloudellista hyötyä niiden käytöstä (tosin ei myös ollut näyttöä suurentuneistakaan kuluista) niin merkittävää onkin tutkijoiden havaitsema vakaantuneempi tai verrokki ryhmään verrattuna parantunut henkinen hyvinvointi, joka tutkijoiden mukaan tuottaisi ajan kuluessa asteittain säästöjä.

Tutkimukseen sisältyi seuraavat täydentävät ja vaihtoehtoiset hoitomuodot (CAM-hoidot) akupunktio, ravitsemusneuvonta, hierontaterapia, rohdosvalmisteet, biofeedback, kuva- tai rentoutustekniikat, homeopaattiset hoidot, hengelliset hoitomuodot tai rukous, hypnoosi tai perinteinen lääketiede, kuten kiinalainen tai Amerikan alkuperäisväestön lääketiede.

Tutkimus suoritettiin kyselytutkimuksena ja kululaskelmissa verrattiin CAM-hoitojen käyttäjien kuluja CAM-hoitoja käyttämättömiin. Osallistujia oli 808 joista CAM-hoitojen käyttäjiä oli 102 henkilöä (12,6 %) ja CAM-hoitoja käyttämättömiä 706 (87 %). Lähtökohtaisesti molempien ryhmien terveyden tila oli identtinen.

Lähde:

Matthew Kutch; Department of Economics, Ohio Northern University, USA 2016.

Cost-Effectiveness Analysis of Complementary and Alternative Medicine in Treating Anxiety Disorders. DOI: 10.4172/2327-5162.1000218