Tiedustelu ja oikaisuvaatimus 2 Kokoomusjärjestöjen CAM-kannanotosta

8.2.2021

Koska emme ole saaneet Kokoomusjärjestöiltä vastausta lähetimme alla olevalla saatteella saman Tiedustelu ja oikaisuvaatimuksen toistamiseen Kokoomusjärjestöille

Kokoomusnuorten puheenjohtaja Matias Pajula, Kokoomusnaisten puheenjohtaja Saara-Sofia Sirén ja Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja Jeremias Nurmela

Luontaishoitoalan Foorumi ry teki 19.12.2020 tiedustelun ja oikaisupyynnön edustamillenne järjestöille liittyen puoskarilakikannanottonne. Tiedustelu ja oikaisuvaatimus lähetettiin teille uudelleen 11.1.2021. Toistaiseksi Kokoomusjärjestöt eivät ole antaneet vastausta Luontaishoitoalan Foorumi ry:lle. Saimme kuitenkin Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitolta Kokoomusnaisten 5.1.2021 lähettämän vastausviestin. 

Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitolle antamassaan vastauksessa puheenjohtaja Saara-Sofia Sirén puolustelee Kokoomusjärjestöjen "Puoskarilaki nyt!" kannanotossa esitettyjä asioita esittämättä kuitenkaan yhtäkään varmennettua tapausta kannanoton väitteiden tueksi.

Suhtaudumme vakavasti kannanotossanne esittämiinne väitteisiin ja toivomme, että saamme vastauksenne täydentävien hoitojen ammattilaisia askarruttaviin kysymyksiin. Valtaosa täydentävien hoitojen koulutetuista ammattilaista tekee työtään pääosin yrittäjinä. Kyse on heidän elinkeinostaan ja maineestaan yhteiskunnallisella tasolla. Olemme myös tietosia, että kokoomuskansanedustajat ajavat eduskunnassa lakialoitetta, jonka tavoitteet ovat samansisältöisiä kannanottonne kanssa.

Mukana tiedoksenne Kokoomukselle lähetetty tiedustelu, jonka allekirjoitti joulukuussa 2020 runsaassa vuorokaudessa 778 allekirjoittajaa, kun tieto Kokoomuksen puoskarilakitavoitteista tuli tietoon.   

Sosiaali- ja terveysministeriössä hallitusohjelman mukainen selvitystyö käynnissä
Täydentävien hoitojen järjestöt hämmästelevät Kokoomuksen intoa ryhtyä asettamaan kieltoja ja rajoituksia, jotka koskevat tuhansia yrittäjiä ja tulevat vaikuttamaan satojen tuhansien näitä hoitoja käyttävän kansalaisen valinnan vapauteen.  Järjestöissä toivotaan, että virkamiesten ja päätösvaltaa käyttävien henkilöiden resurssit suunnattaisiin täydentävien hoitojen osalta hallitusohjelman mukaiseen selvitystyön edistämiseen. Kaksi erillistä terapeuttilakihanketta aiheuttaa hämmennystä ja resurssointi haastetta myös täydentävien hoitojen järjestöissä. Varsinkin kun olemme parhaillaan järjestöissä pohtimassa kuntavaaliteemoja ja viestintää jäsenistöllemme. Kokoomuksen ns. puoskarilakihanke on yrittäjiemme näkökulmasta noussut valitettavaksi tummaksi pilveksi tulevaisuudelle ja siksi toivomme, että ymmärrätte hankkeenne vaikutukset myös täydentävien hoitojen koulutettujen ammattilaisten näkökulmasta. Toivomme myös, että kuulisimme teiltä perustelut, miksi olette ryhtyneet ajamaan juuri nyt hanketta, joka vaikuttaa suuresti jäsenkuntaamme.

Täydentävien hoitojen järjestöt tekivät yhteisen kannanoton liittyen Kokoomuksen ns. puoskarilaki-hankkeeseen:
https://www.epressi.com/tiedotteet/terveys/taydentavien-hoitojen-jarjestoissa-hammastellaan-kahta-erillista-terapeuttilakihanketta.html

ps. Kuten kirjelmässämme toteamme, niin toivomme, että voisimme tavata teidät ja keskustella näkemyksestämme ns. puoskarilakiin ja täydentävien hoitojen tilanteesta.

Ystävällisin terveisin

Ilkka Westman, puheenjohtaja
Mika Rönkkö, varapuheenjohtaja

Luontaishoitoalan Foorumi ry

14.1.2021

Kokoomusjärjestö puolustelee "Puoskarilaki nyt!" kannanottoaan mutta ei esitä yhtäkään varmennettua tapausta väitteidensä tueksi

Luontaishoitoalan Foorumi ry teki tiedustelun ja oikaisupyynnön Kokoomusjärjestöjen puheenjohtajille liittyen näiden järjestöjen puoskarilakivaatimukseen 19.12.2020 ja toistamiseen 11.1.2021. Toistaiseksi Kokoomusjärjestöt eivät ole antaneet vastausta Luontaishoitoalan Foorumi ry:lle. Saimme kuitenkin Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitolta Kokoomusnaisten 5.1.2021 lähettämän vastausviestin. 

Siinä puheenjohtaja Saara-Sofia Sirén puolustelee Kokoomusjärjestöjen "Puoskarilaki nyt!" kannanotossa esitettyjä asioita esittämättä yhtäkään varmennettua tapausta kannanoton väitteiden tueksi. Hän jättää yksinkertaisesti vastaamatta Luontaishoitoalan Foorumi ry:n tiedusteluun ja oikaisuvaatimukseen:

Pyydämme yksityiskohtaista ja varmennettua tietoa yhdestä tai useammasta tapauksesta,
jossa syöpäpotilaille tai psykoosista kärsiville on tarjottu hoidoksi yrttejä tai homeapatiaa
kohtalokkain seurauksin. Jollei teillä ole esittää tällaisia tietoja, niin vaadimme asian
julkista oikaisemista.

Tämän perusteella lähetimme Kokoomusnaisille vastauksemme: